Luned yn cipio cadair mewn Eisteddfod gofiadwy

Meinir Howells, Cadeirydd Sir yn cyflwyno Luned.

Meinir Howells, Cadeirydd Sir yn cyflwyno Luned.

Llongyfarchiadau i Luned Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni am ennill cadair Eisteddfod Fferwmyr Ifanc Sir Gâr neithiwr.

Mewn seremoni urddasol o dan arweiniad llywydd y sir John James yn Neuadd San Pedr Caerfyrddin, anrhydeddwyd Luned, ar lafar ac ar gân.  Ac yn rhan o’r osgordd ar y llwyfan roedd cynrychiolaeth gref o ardal Papur Bro Clonc.

Y beirniad llenyddol oedd Geraint Roberts, cyn ddirprwy brifathro Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan.  Traddododd ei feirniadaeth yn gryno a chraff gan estyn geiriau o gyngor i bob cystadleuydd.  Dyfarnodd y wobr gyntaf am gerdd i ‘Apprentice Blonde’ sef Ceri Davies o Glwb Dyffryn Cothi, a’r wobr yn y gystadleuaeth ryddiaith i ‘Delor’ sef Luned Jones.  Cynfyng-gyngor y beirniad oedd dewis rhyngddynt ar gyfer cystadleuaeth y gadair.

Owian Davies yn cyfarch ei gyd aelod.

Owian Davies yn cyfarch ei gyd aelod.

Canmolodd Geraint Roberts gerdd rydd Ceri Davies gan ddweud bod dylanwad y bardd Dylan Thomas arni, ac edmygodd arddull naturiol Luned Jones i ysgrifennu stori hyfryd.  Ar ddiwedd y dydd, y stori a ragorodd oherwydd y nifer uwch oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth ryddiaith.

Canwyd y corn gwlad gan Lois Price o Glwb Cwmann a chyflwynwyd y gadair i Luned gan Meinir Howells, Cadeirydd y Sir.

Luned yn ennill y gadair.

Luned yn ennill y gadair.

Merch ffarm Blaunwaun, Llanwnnen yw Luned.  Hi yw Prif Ferch Ysgol Bro Pedr eleni, gyda Ceri Davies yn un o’r Dirprwyon.  Tipyn o glod felly i’r ysgol am arddel dwy ferch a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth sirol o dan 26 oed.

Mae Luned yn aelod gweithgar o Glwb Llanllwni ac wrth ei bodd yn cynorthwyo ar y ffarm, dilyn ei hobi mewn ffotograffiaeth ac ysgrifennu cerddi.  Ei huchelgais yw bod yn filfeddyg.

Morgan o Glwb Cwmann yn llongyfarch Luned.

Morgan o Glwb Cwmann yn llongyfarch Luned.

Ymhlith y rhai oedd yn cyfarch y bardd oedd Carys Thomas o Glwb Cwmann ac Owain Davies o Glwb Llanllwni sy’n aelod iau y flwyddyn yn y sir eleni.

Yn ystod y seremoni cyflwynodd dau aelod o Glwb Cwmann, sef Morgan a Mari Lewis gadair dderw sefydlog i’r sir er cof am eu mam-gu Ann Lewis.  Cafwyd anerchiadau byr gan y ddau, a derbyniodd y Llywydd y Gadair ar ran y sir.

Luned felly yw’r enillydd cyntaf i eistedd yn y gadair newydd a wnaethpwyd gan Tim Dicker o Gwmann.  Enillydd teilwng iawn y byddwn yn siwr o glywed ei henw yn dod i’r brig eto sawl gwaith yn y dyfodol.  Llongyfarchiadau mawr.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *