Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed

Morfudd yn rhan o Orsedd y Wladfa

Morfudd yn rhan o Orsedd y Wladfa

Y diddanwr Gary Slaymaker sy’n dweud bod Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed, ac yn fwy penodol yn Yr Heniarth sef cartref ei fam, Morfudd Slaymaker.

Morfudd yw ‘Cymeriad Bro’ Papur Bro Clonc y mis hwn. Yn wreiddiol o Bencader ond symudodd i fyw yn Lleinau, Cwmann yn bedair oed.  Mae’n fam i ddau o blant sef Gary a Meinir, a’r ddau yn byw yng Nghaerdydd.

Yn athrawes goginio a gwnio barchus yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, roedd enw Mrs Slaymaker yn gyfarwydd i lawer o ddisgyblion dros y blynyddoedd, yn ogystal ag enw Mr Slaymaker gan fod Eric ei gŵr yn athro Cemeg yno hefyd yn ystod yr un cyfnod.

Gabriel Restucha, Ada a Morfudd.

Gabriel Restucha, Ada a Morfudd.

Ond ers ymddeol, mae wedi datblygu cysylltiadau â Phatagonia.  Mae wedi bod ar daith yno ddeg o weithiau ac yn croesawu ymwelwyr niferus o Batagonia i Yr Heniarth yn gyson.

Dywed Isaías Grandis sy’n weinidog yn Nhrefelin, “Mae Morfudd yn wraig gyfeillgar iawn a chroesawgar, ac un sy’n coginio’n arbennig o dda!”

Er mwyn darllen mwy amdani, mynnwch gopi diweddaraf Papur Bro Clonc.  Yn y siopau lleol nawr.

 

Comments
  1. Ceris Gruffudd Ysgrifennydd Cymdeithas Cymru-Ariannin
  2. Gladys Jones, Esquel
  3. Walter A. Brooks, Caerdydd erbyn hyn!
  4. Gabriel Restucha, Gaiman
  5. Romina Herrera, Trelew
  6. Margarita Jones de Green, Trevelin

Gadael Ymateb i Ceris Gruffudd Ysgrifennydd Cymdeithas Cymru-Ariannin Diddymu ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *