Llwyddiant CFFI Cwmann yn y Steddfod Sir!

Meim buddugol CFfI Cwmann

Meim buddugol CFfI Cwmann

Daeth llwyddiant ysgubol i aelodau CFFI Cwmann yn yr Eisteddfod Sir eleni.

Llwyddodd y Clwb i gipio’r drydedd wobr yng nghystadleuaeth y sgets, dawnsio disgo, ac ensemble lleisiol. Cafodd Elan Jones y drydedd wobr yn y gystadleuaeth lefaru dan 16 oed a’r 3ydd wobr hefyd yn yr unawd offerynnol dan 26 oed, tra cipiodd Alpha Evans yr ail wobr yn yr unawd offerynnol dan 26 oed a Beca Jones ac Elan Jones yn llwyddo i gyrraedd yr ail safle yng nghystadleuaeth y ddeuawd dan 26 oed.

 

Daniel a Dafydd

Daniel a Dafydd

Cipiodd Dafydd a Daniel y drydedd wobr am greu llyfr lloffion o weithgareddau’r clwb. Llwyddodd Carys Thomas i ennill yr ail wobr am ysgrifennu sgets wreiddiol a’r clwb yn fuddugol yng nghystadleuaeth y meimio.

Sgets CFfI Cwmann

Sgets CFfI Cwmann

Wedi dwy noson a diwrnod o gystadlu brwd a llwyddiannau di-ri, i goroni’r cyfan fe wnaeth Clwb Cwmann orffen yn yr ail safle – arbennig wir.

Llongyfarchiadau i’r holl aelodau a diolch o galon i bawb a fu’n hyfforddi ac a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd. Pob hwyl i’r Meimo ar lefel Cymru yn Llandudno ganol y mis.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *