Llawer o Ymwelwyr i Lambed Eleni!

2016-poster-cymraegYn sicr mae 2016 wedi bod yn flwyddyn fythgofiadwy yng Nghanolfan Gwiltiau Cymreig, Llambed. Daeth llawer o ymwelwyr i Lambed – o America, Canada, Siapan a llawer o wledydd Ewrop i weld yr arddangosfa, ‘Heb Eu Hanghofio’.

Hefyd daeth llawer o grwpiau o’r gymuned. Roedd yn bleser i groesawu grŵp mawr o ddisgyblion Blwyddyn 3 a’u hathrawon o Ysgol Bro Pedr. Roedd yn wych i weld y plant yn gyffrous, ac yn dangos cymaint o ddiddordeb yn yr arddangosfeydd yn y tair oriel. Byddem yn hoffi meddwl efallai i ni ysbrydoli rhai o’r plant i fod yn artistiaid yn y dyfodol!

img_6599Mae’r Canolfan Cwiltiau Cymreig hefyd wedi croesawu llawer o grwpiau cymunedol a hanesyddol, artistiaid, crefftwyr, Merched Y Wawr, Sefydliad y Merched, a mwy, i gyd yn awyddus i weld tecstilau treftadaeth gwerthfawr Cymru.

Daeth yr artist enwog Julia Griffiths Jones a’i myfyrwyr o Goleg Celf Abertawe. Cafodd y myfyrwyr brynhawn hyfryd yn arlunio Cwiltiau a gwisg Gymreig hanesyddol yn Oriel Ystafell y Llys.

Yn ystod yr haf, roedd yn bleser mawr i groesawu Ruth Wignall ac ‘ITV Wales Coast and Country’ i ffilmio a siarad â Jen Jones am yr arddangosfa. Ar ôl ffilmio yn Llambed, aeth y criw ffilmio i Lanybydder i siop Jen. Mae’r rhaglen ar y we

<http://www.itv.com/walesprogrammes/coast-and-country/coast-country-series-4-episode-14>

Yr Artist enwog Julia Griffiths a'i myfyrwyrErs ei hagor yn 2009, mae’r Ganolfan Cwiltiau Cymreig yn atyniad twristiaeth diwylliannol mawr. Eleni, rydym wedi croesawu llawer o ymwelwyr o bron bob rhan y gymuned a’r byd. Mae ein hymwelwyr yn gyson yn siarad am bobl gyfeillgar Llambed ac mae llawer yn dod nôl pob blwyddyn, yn aros yn lleol a siopa yn ein tref hyfryd.

Daeth ein harddangosfa i ben ar Dachwedd 5, ac rydym yn brysur yn paratoi ar gyfer arddangosfa’r flwyddyn nesaf. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r gymuned ac ysgolion lleol ar brosiect cyffrous (byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi yn nes ymlaen). Bydd 2017 y flwyddyn o chwedlau i Gymru ac yma yn y Ganolfan Cwiltiau Cymreig, mae gennym nifer o straeon i’w hadrodd!

Cysylltiad: Sarah Pold
sarahjane@welshquilts.com
01570 480112

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *