Llanwenog yn codi £10,000 a mwy at gymdeithas Alzheimer

Y clwb yn cyflwyno’r siec i gymdeithas Alzheimer Cymru.

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog wedi llwyddo i godi £10,680 at gymdeithas Alzheimer Cymru drwy gwblhau cwrs o chwe deg milltir yn rhan o ddathliadau chwe deg mlynedd y clwb.

Fe dyrrodd yr aelodau ynghyd i Gefn Hafod, Gorsgoch yr wythnos diwethaf i gyflwyno’r siec i gynrychiolydd o’r elusen.

“Mae’r elusen hon yn agos iawn at galon y clwb, ac ry’n ni’n nabod teuluoedd sy’n byw gydag Alzheimer,” meddai Luned Mair a fu’n gadeirydd ar y clwb yn ystod y flwyddyn dathlu.

“Roedden ni’n falch hefyd fod yr arian am gael ei ddefnyddio at waith yr elusen yng Ngheredigion a gorllewin Cymru.”

Codi arian yn “naturiol” i’r CFfI

Yr aelodau’n seiclo ym mis Mehefin.

Ym mis Mehefin bu’r aelodau’n nofio, seiclo, rhwyfo, cerdded a thynnu tractor am 60 milltir o gwmpas yr ardal.

Y targed oedd codi £5,000, meddai Luned, ond fe lwyddon nhw i ddyblu hynny a mwy.

“Mae codi arian yn rhan bwysig a naturiol o fewn y CFfI, ac roeddem ni eisiau gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol i’r arfer i nodi’r dathliadau.”

Fe wnaeth y clwb gynnal sawl digwyddiad arall yn ystod y flwyddyn gan gynnwys yr her gneifio lle bu aelodau a chynaelodau’n cneifio 60 dafad yr un.

Ond fe lwyddon nhw i godi’r £10,000 at Alzheimer Cymru drwy’r her 60 milltir yn unig. 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *