Llanbed yn cefnogi Ras yr Iaith

Ras 2014 yn y Stryd Fawr.  Llun gan Tim Jones

Ras 2014 yn y Stryd Fawr. Llun gan Tim Jones

Ddydd Iau hyn bydd Ras yr Iaith yn pasio trwy’r ardal, ac mae’r gefnogaeth ariannol wedi bod yn anhygoel.

Pwrpas Ras yr Iaith yw codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg, hyrwyddo iechyd corfforol a chryfhau ein cymunedau.

Bydd cymal Llanbed yn dechrau o Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann am 12.30yp gyda’r bwriad o gyrraedd y Clwb Rygbi, Llanbed erbyn 1 o’r gloch, gyda thoriad byr yn Ysgol Bro Pedr yn y canol.

Mae Papur Bro Clonc yn un o'r noddwyr

Mae Papur Bro Clonc yn un o’r noddwyr

Gwahoddir pobl, cymdeithasau a chwmnïoedd i noddi km o’r ras am £50, a chroesawir unrhywun i gymryd rhan.  Ymhlith rhedwyr eraill, bydd disgyblion Ysgol Carreg Hirfaen yn rhedeg y rhan gyntaf, a disgyblion Ysgol Bro Pedr yn rhedeg yr ail ran.  Dewi Pws fydd yn arwain y Ras gan ddiddanu’r rhedwyr o’r cerbyd arweiniol.

Gweinyddir ochr ariannol y Ras gan Rhedadeg Cyf. cwmni nid-er-elw a sefydlwyd yn unswydd ar gyfer cynnal Ras yr Iaith. Bydd yr arian yn mynd tuag at gynnal y Ras – talu am bosteri, diesel i’r fan, baneri ac yn y blaen. Os bydd elw ar ddiwedd y Ras yna’r bwriad yw cynnig yr arian ar ffurf grantiau i fudiadau neu fentrau sy’n defnyddio neu hyrwyddo’r Gymraeg.

Yn ôl prif stiward cymal Llanbed, Rhodri Francis o Fenter Iaith Cered, “Mae’r ymateb o ardal Llanbed wedi bod yn anhygoel.  Mae aelodau’r pwyllgor lleol wedi bod yn brysur yn casglu nawdd, recriwtio gwirfoddolwyr a chodi arwyddion.”

Rob a Delyth yn copi arwydd Ras yr Iaith

Rob a Delyth yn copi arwydd Ras yr Iaith

Dyma’r noddwyr lleol: Ysgol Carreg Hirfaen; Cyngor Cymuned Llanwenog; Simon Hall Meats; Philip Lodwick; Côr Meibion Cwmann a’r Cylch; Evans a Hughes; Clwb Rygbi Sarn Helen; Siop Sglodion a Physgod Lloyds; Mulberry Bush; Tafarn Llain y Castell; Co-op; Sarn Helen; Gwili Jones; The Wash Tub; Ysgol Bro Pedr (cynradd); Ysgol Bro Pedr (uwchradd); Cyngor Tref Llanbed; ADVE; Capel Undodiaid Brondefi; Papur Bro Clonc; Capel Noddfa Undeb Bedyddwyr; Ford Gron; Merched y Wawr; Clwb Rotari; Capel Shiloh; Capel Soar; Clybiau Ffermwyr Ifanc Bro’r Dderi a Chwmann; Carpet Corner; Gwyn Lewis; Sainsburys; Yr Hedyn Mwstad a Thai Ceredigion.

Cynhaliwyd ras debyg yn Llanbed ddwy flynedd yn ôl pan y trefnwyd hi am y tro cyntaf yng Ngheredigion, ond eleni mae’n para tri diwrnod ac yn ymweld ag ardaloedd eraill hefyd.

Ewch i gefnogi’r Ras yn Llanbed ddydd Iau felly a chwifio baner yr Iaith Gymraeg gyda balchder.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *