Lansio Hunangofiant Picton Jones

Lyn Ebeneser a Picton Jones

Lyn Ebeneser a Picton Jones

Ar nos Wener, Gorffennaf y 3ydd cynhaliwyd noson arbennig iawn yn Festri Brondeifi Llanbed i lansio llyfr Picton Jones.

Dywedodd y Parchedig Goronwy Evans yn ei ragymadrodd i’r llyfr “Mae Picton Jones yn enw cenedlaethol yn Sioeau Cymru a Phrydain ac yn cael ei gydnabod fel arbenigwr ym myd dofednod trwy’r gwledydd. Yn wir, mae’r teulu brenhinol yn adnabod Pic Drefach bron cystal â neb yng Nghymru. Yn y llyfr ceir portread byw o Picton, y cymeriad lliwgar, y storïwr a’r cwmnïwr da. Lle bynnag y mae, clywir ei chwerthiniad iach a’i hiwmor ffraeth.”

Y Gacen

Y Gacen

Mewn gyrfa sy’n ymestyn dros 70 mlynedd, enillodd erbyn hyn tua phum mil o brif wobrau a bu’n beirniadu ym mhob un o brif sioeau adar gwledydd Prydain. Ond mae Pic o Lanwnnen yn llawer mwy na hynny. Mae’n glamp o gymeriad hefyd. Enillodd anrhydeddau lu.

Greal Sanctaidd y bridwyr yw Cwpan Isherwood, sef prif wobr Sioe Ddofednod Prydain. Ac ym 1981, daeth Pic â’r wobr honno i Gymru am y tro cyntaf oll gyda’i geiliog Brahma. Hwn oedd uchafbwynt un a enillodd ei wobr gyntaf yn ddeg oed ac a ddechreuodd feirniadu yn bymtheg.

Y gynulleidfa ar noson y lansio

Y gynulleidfa ar noson y lansio

Mae Goronwy’n canmol y llyfr “Yn nhudalennau’r llyfr cewch gyfle i adnabod y cystadleuydd peryglus, y beirniad craff, y pysgotwr a’r cyn-botsiwr a’r Rhyddfrydwr di droi’n ôl. Erbyn hyn mae ei briod Helena yn cael cymaint o hwyl a blas â Picton yn paratoi’r dofednod i’r sioeau.  Llyfr sydd yn werth ei ddarllen.”

Roedd y Festri’n llawn a chafwyd noson dda dan arweiniad Y Parchedig Goronwy Evans.  Cafwyd anerchiadau gan y Dr Glyn Jones, Lyn Ebeneser (a gyd ysgrifennodd y llyfr) a gan Picton ei hunan.  Bu Megan a Nia’n canu a mwynheuodd pawb luniaeth blasus a ddarparwyd gan Delyth Jones a’i chwmni.

Cyhoeddir gan Wasg Carreg Gwalch yn eich siop lyfrau am £6.50.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *