Lansio cynllun Senedd Ieuenctid Cymru yn Ysgol Bro Pedr

Disgyblion Ysgol Bro Pedr oedd y rhai cyntaf i lenwi holiadur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddydd Gwener (Ebrill 28) er mwyn sefydlu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru.

Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC, ddewisodd yr ysgol i lansio’r cynllun am ei bod yn gyn-ddisgybl ei hun.

Y syniad ydy creu Senedd i bobol ifanc rhwng 11 ac 18 oed i drafod materion sy’n eu heffeithio nhw, ac mae’r Cynulliad yn awyddus i glywed barn pobol ifanc o bob cwr o Gymru rhwng nawr a diwedd Mehefin.

Rhai o gwestiynau’r holiadur yw beth ddylai’r Senedd newydd gyflawni, sut dylai aelodau gael eu hethol a pha mor aml y dylai etholiadau gael eu cynnal?

Bu cynrychiolwyr cyngor ysgol Ysgol Bro Pedr yn rhan o’r ymgynghoriad gan gynnwys Twm Ebbsworth sydd ym mlwyddyn 12 ac a ddywedodd – “mae eisiau cynnau’r awydd ym mhobol ifanc fod gwleidyddiaeth yn gallu bod yn rhywbeth exciting.”

Rhai o’r pynciau oedd yn bwysig i ddisgyblion eraill yr ysgol oedd addysg, iechyd, trafnidiaeth gyhoeddus, economi a ffioedd dysgu.

Yn y fideo hwn mae Sean Wood, Dewi Little, Lleucu Ifans, Alpha Evans, Cyffin Thomas, Hari Butten, Nest Jenkins, Ffion Evans a Briallt Williams yn dweud eu dweud…

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *