Islwyn Edwards yn ennill Coron Llanbed am y pedwerydd tro

Islwyn

Islwyn

Dylan Iorwerth oedd beirniad Cystadleuaeth y Goron heddiw yn Eisteddfod Llanbed ac arweiniwyd y seremoni gan Dorian Jones.

Gofynnwyd am gasgliad o gerddi rhydd ar y testun ‘Cainc’ neu ‘Ceinciau’. Rhoddwyd y goron hardd o waith Rhiannon gan Gyngor Sir Ceredigion a £200 gan gwmni Bwydydd Castell Howell.

Roedd ‘Homados’ wedi cyffwrdd y meddwl a’r dychymyg yn ôl y beirniad. Enw’r bardd buddugol eleni oedd D Islwyn Edwards o Aberystwyth. Yn wreiddiol o Ffair Rhos a chyn ddisgybl o Ysgol Uwchradd Tregaron. Bu hefyd yn byw yn Llanbed.

Dawnswyr Ysgol Felinfach

Dawnswyr Ysgol Felinfach

Enillodd ddoethuriaeth yn y Gymraeg a bu’n gweithio i BBC ac S4C ac yn dysgu rhan amser erbyn hyn. Mae wedi cyhoeddi erthyglau ar hanes yr iaith Gymraeg a chyhoeddi llyfrau. Ennillodd Gadair yr Urdd yn 1973 ynghyd ag eisteddfodau eraill. Yn 2001, 2002 a 2014 cipiodd gadair eisteddfod Llanbed, ac felly’n ennill am y pedwerydd tro eleni.

Disgyblion Ysgol Gynradd Felinfach oedd yn gyfrifol am y ddawns flodau eleni a chafwyd datganiad bywiog a chyfoes ganddynt.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *