Hyfforddiant defnyddio diffibriliwr

Diffibriliwr Canolfan Cwmann

Diffibriliwr Canolfan Cwmann

Nos Lun 1af Chwefror, bydd cyfle i bobl yr ardal gael eu dysgu i ddefnyddio diffibriliwr.

Diffibriliwr (neu defibrillator yn Saesneg) yw’r peiriant cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn argyfwng pan fydd rhywun wedi cael trawiad ar y galon.

Lleolir nifer o’r peiriannau hyn yn y gymuned erbyn hyn.  Maen nhw’n syml i’w defnyddio ac wedi’u cynllunio i ddadansoddi rhythm y galon ei hun, ac yna rhoi gwybod i’r defnyddiwr a oes angen sioc. Maent wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio gan bobl gyffredin, sydd angen ond ychydig o hyfforddiant i’w gweithredu’n gywir.

Cynhelir hyfforddiant yng Nghanolfan Bentref Cwmann nos Lun am 8 o’r gloch.  Sefydliad y Merched Coedmor sy’n trefnu a Michael Morgan, Felinfach fydd yn hyfforddi.

Er nad oes gwahoddiadau swyddogol wedi eu danfon, dywedodd Elma Phillips, un o Lywyddion Cangen Coedmor “Mae croeso cynnes i unrhyw un alw mewn nos Lun.  Mae dod i wbod sut i ddefnyddio’r peiriant yn bwysig iawn.  Pwy a wyr pryd fydd angen i rywun ei ddefnyddio.”

Mae’r diffibriliwr a leolir tu fas Canolfan Cwmann wedi ei ddarparu gan Sefydliad y Galon.  Cafwyd cyfraniad ariannol gan y Cyngor Cymuned tuag at brynu’r cwpwrdd pwrpasol ac roedd Pwyllgor y Pentref  wedi cyfrannu rhodd i’r elusen er mwyn iddyn nhw ddarparu’r peiriant i’r gymuned.

Mae’r diffibriliwr yno ar gael i bawb i’w ddefnyddio mewn argyfwng.  Dyma wasanaeth amhrisiadwy mewn ardal wledig.  Ond tybed faint o bobl fyddai’n ddigon hyderus i’w ddefnyddio pan fyddai angen?

Cofiwch gymryd mantais o gynnig Sefydliad y Merched nos Lun nesaf er mwyn dysgu rhywbeth o werth.  Mae Michael Morgan yn brofiadol iawn ym maes cymorth cyntaf.  Mae’n aelod gweithgar o Ambiwlans Sant Ioan ers blynyddoedd mawr wedi gwirfoddoli mewn digwyddiadau lleol a rhoi o’i amser i hyfforddi eraill.

Y mannau eraill yn yr ardal lle gellir defnyddio diffibriliwr yw:

  • Siop Spar Llanbed
  • Clwb Rygbi Llanbed
  • Meddygfa Taliesin Llanbed
  • Neuadd yr Eglwys Llanwnnen
  • Neuadd yr Hafod Gorsgoch
  • Canolfan Hamdden Llanbed 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *