Hoffech chi ddysgu mwy am ysgrifennu i bapur bro?

Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc

Mae Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ger Cricieth. Ddydd Sadwrn yr 2il o Ebrill bydd y gohebydd a’r bardd Karen Owen yno i gynnal cwrs undydd ar ‘Ysgrifennu i Bapurau Bro’.

Mae bron i 60 o bapurau bro yng Nghymru, ac mae’n draddodiad gwerthfawr y gallwn ymfalchïo ynddo fel cenedl. Bwriad y cwrs hwn yw rhoi arweiniad i gyfranwyr ar sut i ddod o hyd i stori dda a’i hysgrifennu mewn ffordd ddifyr a bachog. Yn ogystal â hyn, bydd yna gyflwyniad i sut i ddefnyddio’r we a chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Mae Karen Owen, sydd o Ddyffryn Nantlle, wedi treulio ugain mlynedd yn gweithio ym myd newyddiaduraeth. Mae’n gyn-olygydd y cylchgrawn materion cyfoes, Golwg, ac ar hyn o bryd yn ohebydd i’r Cymro a gwasanaeth newyddion ar lein Golwg 360.

Karen Owen

Karen Owen

Cost y cwrs, sydd i’w gynnal rhwng 11 a 5 o’r gloch, yw £32 y pen, yn cynnwys cinio blasus.  Os hoffech fynychu ar ran Papur Bro Clonc, cysylltwch ag un o’r swyddogion ar fyrder.  Gall Clonc gyfrannu tuag at y costau, yn dibynnu ar y niferoedd sy’n dangos diddordeb.  Mae llefydd yn gyfyngedig, felly’r cyntaf i’r felin yw hi.

Os ydych chi’n cyfrannu i’r papur bro’n barod, neu heb wneud erioed, dim ond bod awydd arnoch i ddysgu mwy am y broses er mwyn cyfrannu yn y dyfodol, bydd Clonc yn barod i’ch cefnogi.

Os ydych yn gweld Llanystumdwy braidd yn bell, gellir ddarparu llety ar eich cyfer. Cofiwch gysylltu am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *