Hoffech chi ddysgu mwy am ysgrifennu i bapur bro?

Mae Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ger Cricieth. Ddydd Sadwrn yr 8fed o Ebrill bydd yr awdures Lowri Haf Cooke yno i gynnal cwrs undydd ar ‘Ysgrifennu i Bapurau Bro’.

Merch o Benylan, Caerdydd yw Lowri.  Mae’n ysgrifennnu ac yn darlledu ar y radio a’r teledu yn ogystal â bod yn feirniad llenyddol, yn dilyn 11 mlynedd yn ymchwilio a chynhyrchu rhaglenni gyda BBC Radio Cymru.  Ar ôl dilyn gradd mewn Daearyddiaeth a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, enillodd radd M.A. mewn Theatr, Ffilm a Theledu.

Mae bron i 60 o bapurau bro yng Nghymru, ac mae’n draddodiad gwerthfawr y gallwn ymfalchïo ynddo fel cenedl. Bwriad y cwrs hwn yw rhoi arweiniad i gyfranwyr ar sut i ddod o hyd i stori dda a’i hysgrifennu mewn ffordd ddifyr a bachog. Yn ogystal â hyn, bydd yna gyflwyniad i sut i ddefnyddio’r we a chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cynulleidfa ehangach.

https://lowrihafcooke.wordpress.com/

https://lowrihafcooke.wordpress.com/

Cost y cwrs, sydd i’w gynnal rhwng 11 a 5 o’r gloch, yw £32 y pen, yn cynnwys cinio blasus.  Os hoffech fynychu ar ran Papur Bro Clonc, cysylltwch ag un o’r swyddogion ar fyrder.  Gall Clonc gyfrannu tuag at y costau, yn dibynnu ar y niferoedd sy’n dangos diddordeb.  Mae llefydd yn gyfyngedig, felly’r cyntaf i’r felin yw hi.

Os ydych chi’n cyfrannu i’r papur bro’n barod, neu heb wneud erioed, dim ond bod awydd arnoch i ddysgu mwy am y broses er mwyn cyfrannu yn y dyfodol, bydd Clonc yn barod i’ch cefnogi.

Os ydych yn gweld Llanystumdwy braidd yn bell, gellir ddarparu llety ar eich cyfer. Cofiwch gysylltu am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *