Heddlu yn apelio am wybodaeth

Syfrdanwyd trigolion Llanbed gyda phresenoldeb cynyddol o heddlu yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad difrifol yn y dref. Dywed yr heddlu bod menyw mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Galwyd Ambiwlans i dŷ yn Stryd y Bont nos Iau 8fed o Dachwedd.

O ganlyniad, arestiwyd pedwar o Bwyliaid o ardal Llanbed ac maen nhw’n parhau i fod yn y ddalfa.

Dywed DCI Anthony Evans “Rydym yn mynd o dŷ i dŷ yn gwneud ymholiadau er mwyn ceisio creu darlun o beth ddigwyddodd.”

“Rwy’n apelio at unrhyw un sydd â gwybodaeth a all helpu’r ymchwiliad. Rydym am glywed yn arbennig gan aelodau’r gymuned Bwylaidd a all adnabod yr unigolion.”

Dywedodd y Cyng Ann Bowen Morgan Maer y Dref “Mae’n flin iawn gen i glywed am yr ymosodiad ofnadwy yma o fewn ein tref ni. Rydym yn meddwl am yr un a niweidiwyd ac yn diolch i’r heddlu am eu hymchwiliad trwyadl.”

Ychwanegodd DCI Evans “Hoffwn sicrhau’r cyhoedd nad ydym yn chwilio am neb arall mewn cysylltiad â’r digwyddiad.”

Er mwyn cysylltu â gwybodaeth galwch 101 neu ebostiwch contactcentre@dyfed-powys.police.uk.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *