Heb Eu Hanghofio! Arddangosfa’r Ganolfan Gwiltiau

Arddangosfa 2016

Arddangosfa 2016

Arddangosfa 2016 yng Nghanolfan Cwiltiau Cymreig yn Llambed

Mae rhywbeth arbennig yn mynd ymlaen yn Hen Neuadd y Dre, Llambed! Mae ‘na arddangosfa ragorol eleni yng Nghanolfan Cwiltiau Cymreig Heb Eu Hanghofio. Cwiltiau clytwaith Cymreig hanesyddol o’r 19eg ganrif o gasgliadau Jen Jones a Ron Simpson gyda hen wisg Gymreig yn cael ei harddangos ochr yn ochr ag artistiaid cydoesol.

Gwaith Sandie Lush

Gwaith Sandie Lush

Pob blwyddyn, mae Jen Jones yn arddangos tecstilau treftadaeth gwerthfawr Cymru o’i chasgliad anhygoel. Mae Jen wedi bod yn casglu cwiltiau Cymreig, blancedi a thecstilau am fwy na 40 mlynedd ac mae hi wedi achub rhan bwysig iawn o dreftadaeth tecstilau Cymreig. Mae Ron Simpson yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Cwilt yng nghanolbarth Cymru (Llanidloes) ac mae ganddo gasgliad mawr o gwiltiau Cymreig.

Cwiltiau a gwisg Gymreig hanesyddol o Gasgliad Jen Jones, Ron Simpson ac Amgueddfa Ceredigion sydd yn cymryd ganol y llwyfan yn Oriel Ystafell y Llys. A hefyd mae darn arbennig o gelf gan Julia Griffiths-Jones yn hongian o’r nenfwd uchel. Gwenllian Ashley y dychmygwraig sydd y tu ôl i’r cynllun hynod o wreiddiol ar gyfer yr arddangosfa eleni, fel y bu hi bob blwyddyn ers i’r Ganolfan Cwiltiau Cymreig agor.

Yn Oriel 2 mae Sandie Lush, y brodwyr, yn dangos ei gwaith newydd . Mae Sandie wedi cydweithio gyda Jen am nifer o flynyddoedd a bydd hi’n cynnal gweithdy cwiltio ym mis Medi.

Tŷ bach twt gyda gwlân Cambria

Tŷ bach twt gyda gwlân Cambria

Mae Oriel 3 yn croesawu cymysgedd o artistiaid trwy’r flwyddyn. Yr artist cyntaf i ddangos ei waith oedd Valeriane Leblond, arlunydd Ffrengig sy’n byw yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae gwaith lliwgar yr artistiaid ‘O2 Textiles’ yn cael eu dangos yn Oriel 3 hyd ddiwedd Mehefin. Ac wedyn bydd yr artist Ruth Packham, yn dod yng Ngorffennaf gyda’i gwaith nodwydd ffelt a ysbrydolwyd gan leoedd Ceredigion. Bydd Ruth Packham yn cynnal gweithdy gwaith nodwydd ffelt ym mis Awst a bydd cyfle i wneud tŷ bach twt gyda gwlân Cambria yn y gweithdy. Ar ôl Ruth Packham, bydd Ruth arall yn dod i Oriel 3 – Ruth Jên Evans. Mae gwaith Ruth yn boblogaidd iawn ac mae pawb yn dwlu ar ei hen wragedd Cymreig!

Mae Heb Eu Hanghofio, er cof am Roger Clive-Powell. Yn anffodus, bu farw Roger yn ystod Hydref 2015. Roedd Roger Clive-Powell yn Bensaer Cadwraeth enwog iawn yng Nghymru, a fe oedd yn gyfrifol am drawsnewid hen Neuadd y Dre Llambed mewn i’r lle eithriadol, Y Ganolfan Cwiltiau Cymreig.

Am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa ewch i’r wefan.

I archebu gweithdy, ffoniwch 01570 422088 neu 01570 480610

Ar agor: Mawrth – Sadwrn 11 – 4.30 (hyd 5 Tachwedd)

Ar agor ar ddydd Llun Gŵyl y Banc (Awst).

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *