Gŵyl Gwrw Llanfair Clydogau

Gŵyl Gwrw Llanfair Clydogau

Gŵyl Gwrw Llanfair Clydogau

Anodd yw credu fod ein Gŵyl Gwrw eleni yn Llanfair yn dathlu  ei phen-blwydd yn ddeng mlwydd oed.

I ddathlu hyn penderfynodd y trefnwyr i ehangu’r Ŵyl i bara tri diwrnod gyda mwy o ddewis o wahanol fathau o gwrw a seidr o fragdai Cymreig.

Daeth llawer ynghyd ar y nos Iau, mwy ar y nos Wener ond ar y nos Sadwrn roedd y lle yn orlawn y tu mewn a thu allan y neuadd. O chwech o’r gloch ymlaen cawsom farbiciw blasus dros ben.

Gŵyl Gwrw Llanfair Clydogau

Gŵyl Gwrw Llanfair Clydogau

Trefnwyr  yr Ŵyl oedd Lesley Stephens a Glenys Gratwick a chriw ffyddlon o ffrindiau o ardal Telford sydd wedi cymryd at y gwaith yma dros y deng mlynedd ddiwethaf. Mae’r ŵyl yn draddodiad i’r ardal erbyn hyn ac yn denu pobol y pentre ynghyd â llawer o gylch eang.

Diolch i Dan ac Aerwen Griffithas am ddanfon newyddion yr Ŵyl Gwrw ymlaen, ond oherwydd problemau technolegol, ni chynhwyswyd y newyddion uchod ym Mhapur Bro Clonc.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *