Gwobr am gyfraniad oes i Patrick Holden

Patrick Holden

Cydnabyddiaeth am hybu dulliau organig a chynaliadwy o ffermio 

Mae ffermwr wnaeth sefydlu un o’r ffermydd godro organig cyntaf yng Nghymru wedi cael ei anrhydeddu â gwobr cyfraniad oes gan raglen ‘Food and Farming’ BBC Radio 4. 

Mae Patrick Holden, sy’n ffermio ac yn cynhyrchu caws Hafod ar fferm Bwlchwernen rhwng Llwyn-y-groes a Llangybi, yn ennill y wobr er cof am y cyflwynydd radio Derek Cooper. 

“Mae’n fraint fawr i dderbyn y wobr hon, oherwydd dw i’n edmygu Derek Cooper yn fawr,” meddai Patrick Holden.

Mae Patrick Holden hefyd yn adnabyddus am sefydlu’r Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy sy’n gweithredu o Fryste gan hybu systemau bwyd cynaliadwy ar lefel ryngwladol. 

Mae hefyd yn un o sylfaenwyr mudiad Ffermwyr Organig Prydain ac wedi gweithio gyda’r Asiantaeth Bridd. 

Cynnyrch lleol 

Patrick Holden yn derbyn y wobr am gyfraniad oes.
Llun: BBC Radio 4 Food and Farming

 

Wrth dderbyn y wobr mae’n dweud ei fod am ysbrydoli mwy o bobol i ffermio yn fwy cynaliadwy. 

“Dw i’n credu’n gryf y dylai pobol wybod y stori tu ôl i’r bwyd y maen nhw’n ei fwyta,” meddai.

“Mae angen i fwy o bobol droi at brynu cynnyrch lleol, ac mae’n bwysig inni roi gwybod fod cig oen a chig eidion wedi’u magu ar borfa yng Nghymru yn un o’r cynhyrchion bwyd gorau a mwyaf iach y gallwch chi eu bwyta.” 

“Dyw’r neges yna ddim yn cael ei chyfleu ddigon. Mae pobol yn rhoi’r gorau i fwyta cig coch ond, mewn gwirionedd, fe ddylen nhw fod yn bwyta mwy o gig sydd wedi’u magu ar borfa, nid llai,” meddai.

“Mae gan bob fferm stori i’w dweud, ac mae angen dathlu hynna.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *