Gwneud crefftiau i’r cartref oherwydd anffawd yn y teulu

Un o greadigaethau hardd Roy yn Ceris, Llanbed.

Un o greadigaethau hardd Roy yn Ceris, Llanbed.

Mae Roy George sy’n 46 oed yn dod yn wreiddiol o Lanbed ond wedi byw yn Workington Cumbria ers blynyddoedd.  Erbyn heddiw mae ganddo ddiddordeb angerddol dros wneud eitemau i’r cartref o bren fel powlenni a fasau yn ogystal ag eitemau o wydr lliw.

Peiriannydd oedd galwedigaeth Roy ond gan ei fod yn gofalu’n llawn amser am ei wraig Sue 44 sy’n dioddef o barlys ymledol, darganfyddodd ei fod yn gallu troi ei law i gynhyrchu crefftiau hardd.

Afiechyd sy’n effeithio ar nerfau’r ymennydd a llinyn yr asgwrn cefn yw parlys ymledol (neu sglerosis ymledol), sy’n achosi problemau gyda symudiad y cyhyrau, cydbwysedd, a golwg.

Mae gan Roy weithdy yn y sied a gall barhau i ofalu am Sue yn ogystal â chreu crefftiau i’w gwerthu.  Mynycha ambell Ffair Grefftiau yn ardal Cumbria yn ogystal â derbyn llawer o waith comisiwn.

Ymfalchïa Vincent a Gwenda George – ei dad a’i fam sy’n byw yn Nheras Fictoria, Llanbed, yn ei grefft.  Gwelir sawl darn o’i waith yn y tŷ.

www.facebook.com/celticdragonwoodturning/

www.facebook.com/celticdragonwoodturning/

Un o gymdogion Vincent a Gwenda yw Jean Owen.  Dywed Jean “Sneb llawer yn gwbod beth mae Roy yn neud a mae’i waith yn arbennig ac yn haeddu sylw.”

Fel peiriannydd roedd yn gyfarwydd â defnyddio turn metel, ac roedd addasu i ddefnyddio turn pren yn hawdd iddo.  Mae’n dod o hyd i bren yn lleol “Pan wi’n clywed llif gadwyn ar waith, wi’n mynd at y gweithwyr yn syth.  Ma’n nhw’n ddigon bodlon i fi gal ychydig o bren ar ôl sylweddoli beth wi’n neud ag e” meddai Roy.

Mae’n gobeithio ehangu ar y grefft o weithio ar wydr lliw.  Mynychodd Sue ddosbarth nos ar wydr lliw unwaith er mwyn dysgu mwy, a hoffai Roy fynd â hyn ymhellach.  “Mae’n rhoi llawer o bleser i fi” ychwanega Roy, “achos rodd rhaid i fi orffen gweithio.  Mae’r diddordeb ma yn helpu fi i gadw mewn cysylltiad â phobl.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *