Gwledd i’r llygaid yn Eisteddfod Llanbed

Arlunio Blynyddoedd 5 a 6

Arlunio Blynyddoedd 5 a 6

Mae’n werth galw yn Ysgol Bro Pedr dros benwythnos Gŵyl y Banc, tasai hi ond i weld yr arddangosfa Gelf a Chrefft sydd yno fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen.

Mewn seremoni’r prynhawn ma, cyhoeddodd Beth Davies, ysgrifenyddes Pwyllgor Celf a Chrefft yr eisteddfod, yr enillwyr o’r llwyfan.

Dylunio a Thechnoleg CA1.

Dylunio a Thechnoleg CA1.

Gwnio a llaw: 1af ac 2il Joan Jones; 3ydd Dilys Godfrey. Sampler: 1af Joan Jones; 2il Dilys Godfrey; 3ydd Morwen Thomas. Tapestri: 1af ac 2il Ray Thomas; 3ydd Dilys Godfrey.  Peintio Carreg: 1af Gabriella Ysgol y Dderi; 2il Ifan Meredith Bro Pedr; 3ydd Fflur Meredith Bro Pedr. Ysgol Gynradd: 1af Danielle Murray; 2il Niamh O`Sullivan; 3ydd Isaac Killick – pawb o Ysgol Bro Pedr. Ysgol Uwchradd: 1af Elan Jones Ysgol Bro Pedr. Collage: 1af Ifan Meredith Bro Pedr; 2il Megan Teifi Dark Ysgol Henry Richard; 3ydd Will Hockenhill Ysgol Henry Richard.

Eitem o Origami: 1af Ifan Meredith Bro Pedr; 2il Summer Howden Bro Pedr; 3ydd Megan Morris Bro Pedr. Llun allan o basta: 1af Megan Thomas Ysgol Henry Richard; 2il Savannah George Bro Pedr; 3ydd Ceris Angharad Bro Pedr. Gwau: 1af Eluned Davies; 2il Dilys Godfrey; 3ydd Ray Thomas. Crosio: 1af Ray Thomas; 2il Eluned Davies; 3ydd Ray Thomas. Tegan Meddal: 1af ac 2il Margaret Williams Llanarth; 3ydd Eluned Davies.

Crochenwaith: 1af Maria Thorley Llanwnnen; 2il Guto Ebbsworth Llanwnnen; 3ydd Christine Boyle Ysgol y Dderi. Gwaith Pren neu Fetel: 1af Carwyn Davies Penffordd; 2il a 3ydd Rhodi Price Llanbedr Pont Steffan. Ffotograffiaeth Cynradd: 1af Gwion Hefin Aberystwyth; 2il Logan Lewis y Dderi; 3ydd Logan Lewis Y Dderi. Ffotograffiaeth Uwchradd: 1af ac 2il Mari Hefin Aberystwyth; 3ydd Lucy Angharad Hill Ystrad Aeron. Ffotograffiaeth Agored: 1af ac 2il Hefin Jones Aberystwyth; 3ydd Margaret Jones Cei Newydd.

Llawysgrifen CA1: 1af Alwena Mair Owen Llanllwni; 2il Gareth Davies Ysgol Henry Richard; 3ydd Jasmine Jones Bro Pedr. Llawysgrifen CA2: 1af Gwennan Haf Jones Ysgol y Dderi; 2il Cerian Evans Ysgol Felinfach; 3ydd Austin Thomas Ysgol Bro Pedr. Arlunio Agored: 1af Gwenda Harries Llanwrda; 2il Di enw; 3ydd Gwenda Harries. Arlunio Derbyn a Meithrin: 1af Deina Hanly Evans; 2il Carys Wall Bro Pedr; 3ydd Callum Fisher Bro Pedr. Arlunio Blynyddoedd 1 a 2: 1af Humor Hanvas; 2il Arlo Teifi; 3ydd Maja Subotowiaz – pawb o Ysgol Bro Pedr. Arlunio Blynyddoedd 3 a 4: 1af Michael Mc Donagh Bro Pedr; 2il Elen Medi Jones Carreg Hirfaen; 3ydd Alexander Casicby Bro Pedr. Arlunio Blynyddoedd 5 a 6: 1af Gruffydd Jones Bro Pedr; 2il Tomos Morris Bro Pedr; 3ydd Ann Davies Ysgol y Dderi.

Unrhyw Gyfrwng Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1af Di enw; 2il Sara Elan Jones Bro Pedr; 3ydd Lucy Angharad Hill Ystrad Aeron. Dylunio a Thechnoleg CA1: 1af Tomos Wyn Lloyd Jones; 2il Taylor Lewis; 3ydd Charlotte Finch – Y tri o Ysgol Bro Pedr. CA2: 1af 2il a 3ydd Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr. Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1af Sara Elan Jones Bro Pedr. Celf Gyfrifiadurol CA1: 1af Kandrad Syguda Bro Pedr; 2il Taylor Lewis Bro Pedr; 3ydd keeley Barrett Bro Pedr. CA2: 1af ac 2il Austin Thomas Bro Pedr; 3ydd Savanna George Ysgol Henry Richard. Ysgol Uwchradd: 1af Lucy Angharad Hill Ystrad Aeron; 2il Ffion Jones Bro Pedr.

Rhodri Price

Rhodri Price

Enillydd y tlws arbennig i ddisgybl Ysgol Uwchradd eleni oedd Rhodri Price Llanbedr Pont Steffan am y blodyn hyfryd allan o fetel.

Hoffai Beth Davies ddiolch yn fawr i bawb oedd wedi cystadlu ac i athrawon yr ysgolion am yr annogaeth a’r gwaith caled yn helpu’r plant. Diolch i bwyllgor yr eisteddfod am ganiatai i’r gystadleuaeth gymryd lle. Diolch i’r beirniadiaid Mr a Mrs Helen Thomas a Mr a Mrs Shirley Howells Pontyberem. Diolch hefyd i Gelfi Cain am y tlws hyfryd.

Bydd yr eisteddfod yn parhau heno yn Ysgol Bro Pedr tan ryw 10.30 o’r gloch ac yn ailychwyn eto fore Llun am 11.30 o’r gloch.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *