Gwirfoddoli gyda gwên

Morfudd a Dilwen (Llun gan Elma Phillips)

Morfudd a Dilwen (Llun gan Elma Phillips)

Daeth clod i ddwy wirfoddolwraig Siop Tenovus Llanbed yng nghylchgrawn yr elusen yn ddiweddar.

Cyhoeddwyd cerdd Brenda Old o Gwrtnewydd yng nghylchgrawn ‘Chat with us’ sy’n deyrnged i Morfudd Slaymaker a Dilwen Roderick o Lanbed.

Mae Morfudd a Dilwen yn gweithio yn Siop Tenovus at Stryd Fawr Llanbed bob bore Mawrth, a dyna pryd mae Brenda yn ymweld â’r lle ac yn gwsmer cyson.

Y gerdd yn 'Chat with us'. (Llun gan Sioned-Mair Richards)

Y gerdd yn ‘Chat with us’. (Llun gan Sioned-Mair Richards)

Yn ei cherdd (a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Grapevine), mae’n cyfeirio at Morfudd a Dilwen fel dwy ddiymhongar sy’n rhoi o’u hamser ar gyfer yr elusen.

Mae’r ddwy yn gweithio yno’n ddi-dâl ac yn serchus gyda phawb, ac hyd yn oed yn pwysleisio gwerthoedd cymdeithasol drwy gymryd amser i siarad â’r cwsmeriaid.

Braf felly gweld rhywun yn gwerthfawrogi caredigrwydd gwirfoddolwyr lleol, nid yn unig o ran eu gwasanaeth i’r elusen a’r gymuned ond o ran eu parodrwydd i gymdeithasu a chymryd diddordeb mewn pobl.

Cofiwch alw yn y siop, er mwyn mwyhau’r croeso a thalu eich teyrnged eich hun i’r holl wirfoddolwyr sydd yno yn ystod yr wythnos.

 

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *