Gwerslyfr Newydd ar gyfer Ysgolion Sul

Ann Morgan a Delyth Morgans Phillips, a chopi o'r Gwerslyfr Ysgol Sul newydd

Ann Morgan a Delyth Morgans Phillips, a chopi o’r Gwerslyfr Ysgol Sul newydd

Llongyfarchiadau i ddau o aelodau Noddfa, Llambed, Ann Morgan a Delyth Morgans Phillips, sy’ wedi cydweithio i baratoi gwerslyfr newydd ar gyfer gwaith yr Ysgol Sul yn ystod y flwyddyn sy’n dod, a hynny o dan nawdd y Cyngor Ysgolion Sul.

Gobeithio y bydd o fudd i lawer o athrawon Ysgol Sul ar hyd a lled Cymru!

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *