Gweithiwr Adnoddau Dynol y Flwyddyn yng Nghymru

Rhian Twynog. Llun gan @Eleri_Twynog

Rhian Twynog. Llun gan @Eleri_Twynog

Llongyfarchiadau i Rhian Haf Evans o Gwmann am ennill Gwobr Adnoddau Dynol Proffesiynol y Flwyddyn mewn seremoni yn Stadiwn Swalec Caerdydd nos Iau.

Trefnwyd y digwyddiad gan Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru sef prif rwydwaith ar gyfer gweithwyr adnoddau dynol proffesiynol yng Nghymru.

Y beirniaid anrhydeddus oedd Alison Wright – Cyfarwyddwr cwmni Callan Wright; Genevieve Ryan – Pennaeth Adnoddau Dynol Acorn Group, a Fiona Sinclair, Ymgynghorydd Adnoddau Dynol Darwin Gray.

Dywedodd Rhian Twynog (fel yr adnabyddir hi’n lleol) “Rwy’n prowd iawn o dderbyn y wobr hon ym maes Adnoddau Dynol.  Does dim llawer o gydnabyddiaeth yn cael ei rhoi i swyddi yn y maes.  Ein rôl ni yw edrych ar ôl y staff a gwneud yn siwr eu bod yn hapus ac yn bihafio!”

Rhian yn derbyn ei gwobr. Llun @WalesHRNetwork

Rhian yn derbyn ei gwobr. Llun @WalesHRNetwork

Mae Rhian yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol Tai Ceredigion wedi ei lleoli yn y swyddfa ar safle’r hen orsaf drenau yn Llanbed.  Cyflogir 140 o weithwyr i gyd gan y gymdeithas.

Mae Tai Ceredigion yn Gymdeithas Tai, leol, ddi-elw.  Gall incwm Tai Ceredigion i gyd gael ei fuddsoddi’n ôl mewn i wella cartrefi tenantiaid, darparu gwasanaethau o safon i denantiaid a lesddeiliaid a rhedeg y gwasanaeth tai.

Yn ogystal â gweithio i Tai Ceredigion, mae Rhian yn weithgar iawn yn y gymuned.  Mae’n aelod o Gôr Corisma, yn lywodraethwr yn Ysgol Bro Pedr ac yn organnydd achlysurol yng Nghapel Shiloh, Llanbed.

Y ddwy arall a gafodd eu henwebu hefyd ar gyfer yr un categori ym maes cymdeithasau tai oedd Jayne Jones, Hafod ac Eleri Jane Edwards, Cartrefi Cymunedol Gwynedd.  Tipyn o anrhydedd felly i ferch leol am rhagori yn y maes arbenigol hwn.  Da iawn wir.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *