Gweithdai ABCh yn y Sector Iau

Ar y dydd Llun ar ôl hanner tymor roedd hi’n Ddiwrnod ABCh yn y Sector Iau yn Ysgol Bro Pedr.  Daeth PC Alun a Paul Britton o Asiantaeth Safon Bwyd i gyflwyno gweithdai gwahanol i’r sector cyfan o’r Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6.  

Pwrpas gweithdai PC Alun oedd dysgu’r dosbarth Derbyn a blynyddoedd 1 a 2 am ymddygiad, yn ogystal â gwers ar foddion, hynny yw, pwy sy’n gallu rhoi moddion, pa foddion ni’n gallu cymryd, a ble mae cadw moddion yn saff. Roedd y disgyblion i gyd yn amlwg wedi mwynhau brwdfrydedd Paul o’r Asiantaeth Safon Bwyd. 

 

Addysgodd hwy am bwysigrwydd golchi eu dwylo’n gywir a’r canlyniadau os nad yw hyn yn cael ei wneud yn gywir. Yn ystod Gweithdy SMART i flynyddoedd 3 a 4 cyflwynwyd gwers ar ddiogelwch ar y rhyngrwyd, a chyflwynwyd gwers ar Alcohol a Thoddyddion i fynyddoedd 5 a 6.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *