Gwedd newydd i gwmni Dunbia

Dunbia, Llanybydder

Cymeradwyo menter rhwng Dunbia a Dawn Meats

Mae ffermwyr lleol wedi dechrau derbyn gohebiaeth sy’n dangos bod lladd-dy Llanybydder bellach yn nwylo menter newydd.

Mae’n dal i fasnachu dan enw Dunbia ond mae’r lladd-dy bellach yn rhan o fenter ar y cyd rhwng Dunbia a Dawn Meats, sydd bellach yn berchen ar y cyfan.

Mae’r logo newydd glas sydd ar yr ohebiaeth i ffermwyr yn dweud  Dunbia – a Division of Dawn Meats.

Dyna’r arwydd amlwg cynta’ o’r drefn newydd a gafodd ei chymeradwyo gan yr awdurdodau ym mis Medi.

Uno

Roedd gwefan Golwg360 wedi tynnu sylw ynghynt eleni at y posibilrwydd y byddai’r ddau gwmni o Iwerddon yn uno ac roedd gwleidyddion lleol wedi holi am sicrwydd ynglŷn â swyddi – mae’r uno’n golygu mai’r un fenter sy’n gyfrifol am safleoedd pacio yn Felin-fach Ceredigion a Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin.

Does dim newyddion am swyddi eto ac mae’r cwmni newydd yn dweud eu bod yn parhau fel arfer.

Prif Weithredwr y fenter yw Jim Dobson, cyn-bennaeth Dunbia, ac mae Niall Browne, Prif Weithredwr Dawn Meats bellach yn Gadeirydd Gweithredol.

Fe fydd y fenter newydd yn prosesu 900,000 o wartheg a 2.6 miliwn o ddefaid ar draws gwledydd Prydain ac Iwerddon bob blwyddyn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *