Gwaith Celf o Stabl Llanbed mewn pentref yn Swydd Henffordd

Rhodri a'i geffyl rhyfel yn Pembridge.

Rhodri a’i geffyl rhyfel yn Pembridge.

Defnyddiwyd ceffyl o bedolau a wnaethpwyd gan Rhodri Price o Lanbed i arddangos pabïau coch ger cofeb rhyfel Pembridge yn Swydd Henffordd yn ddiweddar.

Dyma drydydd goffâd arbennig y pentref hwn er mwyn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.  Yn 2014 clymwyd cannoedd o babïau coch i’r rheiliau a’r waliau yn y pentref a llynedd plannwyd llwybr o babïau o’r eglwys i’r gofeb.

Dyma arferiad sydd wedi ennyn tipyn o sylw yn ddiweddar gydag arddangosfa arbennig o babïau yn wylo dros furiau Castell Caernarfon a dynnodd dyrfaoedd i’w gweld eleni.

Rhodri â'i dad-cu a'i fam-gu yn edmygu'r cerflun.

Rhodri â’i dad-cu a’i fam-gu yn edmygu’r cerflun.

Gorchuddiwyd Poppy’r ferlen a fenthycwyd oddi wrth Rhodri, â dros 300 o babïau coch wedi eu gwau â llaw er mwyn creu cefnlen arbennig i’r seremoni ar Sul y Cofio.  Gwnaethpwyd y pabïau â llaw gan dîm o fenywod lleol a’r gobaith yw cael bethyg Poppy am ddwy flynedd arall a’i gosod mewn cae o babïau.

Tybed oes modd creu arddangosfa o fath yn Llanbed ar gyfer Sul y Cofio 2017 fel atyniad ychwanegol i’r ardal?  Mae Rhodri’n fyfyriwr yng Nghaerdydd ar hyn o bryd yn astudio cerflunwaith.  Gyda’i arbenigedd ef a chyfraniad crefftwyr eraill a gwirfoddolwyr lleol, mae’r peth yn hollol bosib.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *