Grŵp newydd i gefnogi diabetes yn Llanbed

Neuadd yr Eglwys Llanbed

Grŵp cefnogi am gwrdd bob mis i drafod clefyd y siwgr

Mae’r elusen sy’n cefnogi pobol sy’n dioddef o glefyd y siwgr yng Nghymru yn sefydlu grŵp cefnogi newydd yn Llanbed yn y flwyddyn newydd.

Fe fydd Diabetes UK Cymru yn sefydlu grŵp fydd yn cwrdd yn fisol yn Neuadd yr Eglwys San Pedr.

“Rydw i’n ceisio dechrau grŵp yn Llanbed er mwyn ehangu gwybodaeth cleifion am diabetes,” meddai Anwen Jones, nyrs arbenigol clefyd y siwgr gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mae grŵp tebyg eisoes yn cwrdd yn Aberteifi, ac mae’r elusen yn gobeithio sefydlu grŵp arall yn Aberystwyth ynghyd â Llanbed.

“Mae unigolion sydd yn mynychu grwpiau tebyg yn cael gwell rheolaeth o’i diabetes,” meddai Anwen Jones.

Sgyrsiau

Bydd siaradwyr gwadd yn ymweld bob mis a bydd cyfle i drafod y cyflwr gyda ffrindiau dros baned.

“Gall y sgyrsiau hyn drafod pwysigrwydd gofalu am eich traed, dietegydd, meddyginiaeth, gwybodaeth am deithio, gyrru ac ati,” meddai Anwen Jones.

Fe fydd y grŵp yn cwrdd rhwng 1.30 a 3.30 y prynhawn ar drydydd dydd Mercher y mis yn Neuadd yr Eglwys San Pedr.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *