FIDEO: ‘Y gân’ yn parhau yn Nyffryn Cledlyn

Cofio tair ysgol yn y Cynulliad

Er bod newid ar droed wrth i dair ysgol gau ac uno mewn ysgol ardal newydd – “nid amser i ddigalonni yw hyn,” yn ôl Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol.

Fe soniodd am yr ysgolion yn Siambr y Cynulliad ddydd Mercher, gan hel atgofion am ei chyfnod yn ysgol gynradd Llanwnnen – un o’r ysgolion sy’n uno gyda Llanwenog a Chwrtnewydd yn Ysgol Dyffryn Cledlyn ym mis Medi.

“Bythefnos yn ôl fe gerddais i mewn i ysgol Llanwnnen i sŵn y plant yn canu – Mi ganaf fel cana’r aderyn – n yr oeddwn i yn ei chanu bedwar deg mlynedd a mwy yn ôl yn yr ysgol,” meddai.

“Felly mae pethau yn newid, ydyn, ond mae rhai pethau yn parhau, mae’r adeiladau a’r cyfleusterau yn newid ond mae’r addysg, y canu, y chwarae a’r Gymraeg yn parhau.”

‘Hir a hapus oes’

Cyfeiriodd at hanes hir o addysg yn yr ardal gan nodi fod “dros 400 mlynedd o addysg wedi’i ddarparu rhwng y tair ysgol – Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd.”

“Fe fuodd fy Mam-gu a fy Nhad o fy mlaen i yn ysgol Llanwnnen,” meddai.

Er hyn, “nid amser i ddigalonni yw hyn, ond yn hytrach amser i edrych ymlaen yn eiddgar at ganrif a mwy o addysg eto i blant yr ardal yn ysgol Dyffryn Cledlyn.”

Wrth gloi ei datganiad dymunodd – “hir a hapus oes i ysgol newydd Dyffryn Cledlyn.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *