FIDEO: Diwrnod cynta’r ysgol newydd

Diwrnod cyntaf Ysgol Dyffryn Cledlyn

Sŵn chwerthin yn llenwi ysgol newydd Dyffryn Cledlyn

Wrth gamu drwy ddrysau Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn ar ddiwrnod cynta’r tymor mae popeth yn sgleinio, yn lân ac yn ei le – gydag ambell boster ‘paent gwlyb’ yn dal i fod ar y waliau.

Newydd orffen eu cinio o fyrger cyw iâr, ffa pob a waffls mae’r 111 o blant rhwng 3 ac 11 oed sy’n dechrau ar bennod newydd yn yr adeilad newydd sbon ym mhentref Drefach.

“Mae popeth wedi mynd yn hwylus yma,” yw neges y pennaeth Carol Davies sy’n esbonio fod y bysiau ysgol, y gwasanaeth boreol, y gwersi a’r cinio wedi mynd rhagddyn nhw’n ddidrafferth.

Ond gyda’r glaw yn tywallt y tu allan, yn ôl i’r dosbarthiadau nid i’r maes chwarae y mae’r plant yn mynd heddiw i dreulio gweddill eu hegwyl ginio â phawb yn drwsiadus yn eu gwisg ysgol newydd o las a gwyrdd.

Ysgolion yr ardal

Mae Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn yn cynnig lle i tua 150 o blant a hynny wedi i dair ysgol leol gau er mwyn uno, – sef ysgolion Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd.

“Mae popeth yn newydd ac er eu bod nhw [y plant] wedi bod i lawr yn yr adeilad ar gyfnodau pontio, heddiw yw’r gwir brawf,” meddai Carol Davies sydd wedi bod yn bennaeth ar glwstwr y tair ysgol ers 2014.

“Mae wedi bod yn gyfnod hir o baratoi,” meddai gan esbonio fod staff y tair ysgol wedi’u hadleoli yn yr ysgol newydd. 

Yr arwydd ‘paent gwlyb’ yn y dderbynfa

‘Sŵn chwerthin’

Yng ngwasanaeth cynta’r ysgol newydd, dywedodd Carol Davies mai ei neges oedd bod angen i bawb “rannu, a helpu ein gilydd.”

“Mae angen parchu eiddo am fod gyda ni adeilad newydd sbon ac mae hefyd angen parchu pobol o’n cwmpas ni gan rannu a helpu.”

Ac er bod ambell un yn “betrusgar” ar ddechrau’r dydd – “mae pawb i weld yn ddigon hapus ac yn setlo i lawr yn dda,” meddai.

“Sŵn plant yn chwerthin a siarad sydd i’w glywed ar hyd y coridor.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *