FIDEO – Bois lleol yn serennu mewn drama gerdd newydd

Y cast wrthi’n ymarfer

Heilin, Hefin, Deian a Llŷr yn rhan o’r ‘Gang Cneifo’

Mae criw o fois lleol yn serennu mewn drama gerdd unigryw’r penwythnos hwn. 

Fe fydd Heilin Thomas, Gorrig; Hefin Jones, Llanllwni; Deian Thomas, Dyffryn Cothi a Llŷr Jones o Horeb yn camu i’r llwyfan nos Wener a nos Sadwrn (Hydref 6 a 7) ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid. 

Fe gawson nhw eu dewis fel “Bois y Gang Cneifo” ym mherfformiad Y Sioe Cneifo gan Theatr Troedyrhiw a Theatr Felin-fach. 

Mae’r perfformiad yn rhan o’r Ŵyl Ddrama flynyddol yn yr ardal, ac fe lwyddon nhw i godi £2,000 gan y cyhoedd i gynnal y sioe. 

Yn rhan o’r perfformiad hefyd mae corws o bobol ifanc ac mae’r caneuon wedi’u cyfansoddi gan Richard Marcs, Richard Fflach a’r Welsh Whisperer. 

Esboniodd Euros Lewis, cyfarwyddwr cwmni Theatr Troedyrhiw, mai dyma fydd y “ddrama gerdd gyntaf yn y byd… am gneifio.” 

A’r bwriad, meddai, yw i “ddathlu diwylliant cefn gwlad” wrth blethu’r hen draddodiadau a’r arferion cyfoes ynghyd.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *