Ethol Euros Davies yn Llywydd i’r CFfI

Euros Davies, Llywydd CFfI Ceredigion

Mae cynghorydd lleol ward Llanwenog wedi cael ei ethol yn Llywydd i fudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion am y flwyddyn sydd i ddod.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Euros Davies wedi bod yn Is-Lywydd i Geraint Morgan o Langeitho, ac yng nghyfarfod blynyddol y mudiad yn neuadd Jiwbili Llangeitho nos Fercher (Medi 20), fe gafodd ei ethol yn Llywydd.

“Mae Euros yn berchen ar y rhinweddau angenrheidiol i fod yn Llywydd arnom eleni,” meddai Elin Haf Jones o glwb Llanwenog wrth ei gynnig.

“Mae’n gyn-aelod o’r mudiad, yn gynghorydd lleol i ni yn Llanwenog ac yn weithgar a chefnogol i’n clwb ni ac i glybiau eraill y Sir.”

“Mae’n adeiladwr wrth ei waith bob dydd ac yn berson sy’n barod i dorchi llewys a helpu pan fo’r angen,” meddai.

Yn ystod y cyfarfod cafodd …

  • Milwyn Davies, un o arweinyddion CFfI Trisant, ei ethol yn Ddarpar Lywydd i’r Sir
  • Mererid Jones o Felin-fach yn Gadeirydd a
  • Caryl Haf o Landdewi Brefi yn Is-gadeirydd. 

Neuadd Jiwbili, Llangeitho’n orlawn

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *