Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes ddydd Mercher, Mawrth 30ain. Cafwyd eisteddfod o safon uchel gyda chystadlu brwd iawn drwy gydol y prynhawn a’r hwyr. Fe deithiodd nifer o wahanol ardaloedd o Geredigion a thu hwnt, a diolch am gefnogi unwaith yn rhagor.

Y beirniad am y dydd oedd Geraint a Sue Hughes o Beniel, ger Caerfyrddin, gydag Owenna Davies o Ffostrasol yn didoli’r gwaith llên, a’r cyfeilydd unwaith yn rhagor oedd Lynne James o Gastell Newydd Emlyn.

Llywydd y dydd oedd Mr David Williams, Pleasant Hill, Blaencwrt. Cafwyd araith bwrpasol iawn ganddo.

Canu dan 8oed [Cyfyngedig]

1.      Erin Mair, Drefach 2.      Catrin Medi, Llanwnnen 3.      Noa Jac, Drefach

Adrodd dan 8oed [Cyfyngedig]

1.      Fflur Morgan, Drefach 2.      Jac Rees, Cwmsychpant  3.      Mari Rees, Cwmsychpant

Canu ac adrodd 8oed tan oed gadael ysgol gynradd [Cyfyngedig]

1.      Ifan Meredith, Llambed 2.      Elen Morgan, Drefach  3.      Swyn Tomos, Pencarreg

Agored

Unawd dan 6oed

1.      Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni 2.      Mari Willimas, Tregaron 3.      Trystan Evans Pumsaint a Fflur McConnell, Aberaeron [cydradd].

Adrodd dan 6oed

1.      Mari Williams, Tregaron  2.      Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni  3.      Fflur McConnell, Aberaeron

Unawd 6-8oed

1.      Ifan Williams, Tregaron 2.      Ela Mablen Griffiths Jones, Cwrtnewydd 3.      Beca Curry, Capel Dewi

Adrodd 6-8oed

1.      Ifan Williams, Tregaron  2.      Beca Curry, Capel Dewi 3.      Ela Mablen, Cwrtnewydd

Unawd 8-10oed

1.      Alwena Mair Owen, Llanllwni  2.      Betrys Llwyd Dafydd, Abermeurig  3.      Sion Bowen, Aberteifi

Adrodd 8-10oed

1.      Elin Williams, Tregaron  2.      Alwena Mair Owen, Llanllwni  3.      Jano Evans, Talgarreg

Unawd 10-12oed

1.      Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig  2.      Zara Evans, Tregaron  3.      Nia Beca Jones, Llanwnnen

Adrodd 10-12oed

1.      Glesni Morris, Llanddeiniol  2.      Zara Evans, Tregaron  3.      Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig  4.      Ifan Meredith, Llambed.

Parti Cydadrodd i Ysgolion Cynradd neu ysgolion Sul

1.      Y G Cwrtnewydd

Parti Canu i Ysgolion Cynradd neu ysgolion Sul

1.      Y G Cwrtnewydd

Canu Emyn dan 12 oed

1.      Cadi Gwen Williams, Rhydyfelin 2.      Betrys Llywd Dafydd, Abermeurig 3.      Zara Evans Tregaron ac Alwena Mair Owen, Llanllwni [cydradd]

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd dan 12oed

1.      Nia Beca Jones, Llanwnnen 2.      Zara Evans, Tregaron  3.      Alwena Mair Owen, Llanllwni ac Elonwy Thomas, Llanfair Clydogau

Canu Emyn 12-16oed

1.      Beca Fflur Williams, Rhydyfelin  2.      Hanna Davies, Drefach a Megan Mai Jones, Llanwnnen

Darllen o’r Ysgrythur dan 16oed

1.      Megan Teleri Davies, Llanarth  2.      Hanna Davies, Drefach  3.      Alwena Mair Owen Llanllwni a Beca Fflur Williams, Rhydyfelin

Penillion dan 16oed

1.      Megan Teleri Davies, Llanarth  2.      Zara Evans, Tregaron  3.      Beca Fflur Williams, Rhydyfelin

Unawd 12-16oed

1.      Beca Fflur Williams, Rhydyfelin 2.      Megan Teleri Davies, Llanarth  3.      Hanna Davies, Drefach a Megan Mai Jones, Llanwnnen

Adrodd 12-16oed

1.      Megan Teleri Davies, Llanarth  2.      Hanna Davies, Drefach 

Deuawd dan 16oed

1.      Beca a Cadi Williams, Rhydyfelin  2.      Nia a Megan Jones, Llanwnnen

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd 12- 16oed

1.      Megan Teleri Davies, Llanarth

Unawd 16-21oed

1.      Sioned Howells, New Inn 2.      Gwenllian Llwyd, Talgarreg

Adrodd 16-21oed

1.      Gwenllian Llwyd, Talgarreg  2.      Sioned Howells, New Inn

Sgen Ti Dalent

1.     Heledd a Gwenllian Llwyd, Talgarreg  2.      Sioned Howells, New Inn ac Enfys Hatcher, Llanddewi Brefi [cydradd]

Canu Emyn Agored

1.      Gwenllian Llwyd, Talgarreg 2.      Gwenan Jones, Llambed  3.      Sioned Howells, New Inn

Her Adroddiad dros 21oed

1.      Enfys Hatcher, Llanddewi Brefi  2.      Heledd Llwyd, Talgarreg  3.     Maria Evans, Alltwalis

Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd

1.      Heledd Llwyd, Talgarreg  2.      Gwawr Hatcher, Gorsgoch 3.      Gwenllian Llwyd, Talgarreg a Sioned Howells, New Inn [cydradd].

Her Unawd dros 21oed

1.      Gwenan Jones, Llambed   2.      Heledd Llwyd, Talgarreg

LLENYDDIAETH

Y Gadair dan 21oed yn rhoddedig gan Mrs Magw Hughes, Pantdderwen, Llanwnnen

1.      Meirion Sion Thomas, Llambed

Stori neu gerdd dan 16oed

1.      Dim enw  2.      Hanna Medi Davies, Gwyddgrug 3.      Elinor Griffiths, Ysgol Henry Richard, Tregaron

Cyfnod Sylfaen

1.      Fflur Morgan, Drefach 2.      Mari Willaims, Tregaron  3.      Erin Mair, Drefach

Cyfnod Allweddol 2

1.      Lucy, Moyes, Cwrtnewydd 2.      Elen Morgan,  Drefach  3.      Daniel Waterman, Cwrtnewydd

Cân Ysgafn neu ddychan

1.      Megan Richards, Aberaeron

Cerdd ar fydr neu odl

1.      Megan Richards, Aberaeron

Ysgrif neu draethawd

1.      Mary Morgans, Llanrhystud

Brawddeg

1.      Dim enw

Gorffen Limrig

1.      Mary Morgans, Llanrhystud

Brysneges neu neges Trydar

1.      Megan Richards, Aberaeron

Hysbyseb

1.      Megan Richards a Mary Morgans, Llanrhystud [cydradd]

 Cofiwch am Eisteddfod 2017 ar ddydd Mercher, Ebrill 19eg.

 

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *