Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Cafwyd noson fendigedig yn Neuadd Felinfach unwaith yn rhagor eleni ar gyfer Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion. Yn arwain y noson roedd Cen Llwyd a bu Trefor Pugh a Donald Morgan wrthi yn beirniadu yr holl gystadlaethau. Pedwar Papur Bro a fu wrthi yn cystadlu a chafwyd tipyn o hwyl.  

Sgen ti dalent Clonc

Sgen ti dalent Clonc

Sgets

1.     Yr Angor

Peintio Cymeriad Cyfoes i blant cynradd

1.     Megan Dafydd, Clonc 

Gorffen Limrig

1.     Morfudd Slaymaker, Clonc

2.     Kay Davies, Clonc

3.     Laura Lewis, Llais Aeron

Dweud Jôc

1.     Rhys Bebb Jones, Clonc

2.     Aeron Jenkins, Llais Aeron

3.     Dana Edwards, Yr Angor

Erthygl  ddiddorol ar gyfer Papur Bro ar gyfer yr oed Uwchradd

1.     Mari Lewis, Clonc

2.     Mari Lewis, Clonc

3.     Cyd- Mari Lewis, Clonc

Mari Lewis, Clonc 

 

Cân Actol Yr Angor

Cân Actol Yr Angor

Creu Poster A4 ar gyfer y Nadolig

1.     Megan Jones, Yr Angor

2.     Megan Jones, Yr Angor

3.     Cyd – Dana Edwards, Yr Angor

Fflur Edwards, Yr Angor

 Creu Cerdyn Cyfarch ar gyfer unrhyw achlysur

1.     Sheila Lewis, Yr Angor

2.     Laura Lewis, Llais Aeron

3.     Cyd – Tom Kendall, Yr Angor

Megan Jones, Yr Angor  

Elen - Sgen di dalent?

Elen – Sgen di dalent?

Sgen Di Dalent

1.     Dana Edwards, Yr Angor

2.     Cyd – Elen Morgan , Clonc

Rhys Bebb Jones a Dylan Lewis, Clonc 

3.     Parti Merched, Clonc.

 Dweud Stori, a gwneud  Stymie i bâr.

1.     Rhys a Shan Bebb Jones, Clonc

2.     Fflur a Sue, Yr Angor

3.     Lynford a Val, Llais Aeron

Erthygl ddifyr ar gyfer Papur Bro gan Ddysgwyr

1.     Ann Marie, Yr Angor

2.     Kay Lewis, Clonc

Cân Actol i barti

1.     Yr Angor

2.     Llais Aeron

Llunio Brawddeg

1.     Edwin Jones, Llais Aeron

2.     Megan Jones, Yr Angor

3.     Mair Hughes, Y Ddolen

Cafwyd paned, cacen a chlonc yn ystod hanner amser a Phapur Yr Angor fu’n darparu’r lluniaeth. Diolch i’r Angor am wneud yr holl drefniadau ar y cyd â Menter Iaith Cered yn Felinfach a dyma fel oedd y marciau ar y diwedd.

IMG_6833

Tîm Clonc gyda Tharian Y Lolfa

Marciau Terfynol

1.     44 – Clonc

2.     43 – Yr Angor

3.     19 – Llais Aeron

4.     1 – Y Ddolen

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *