Eisteddfod C.ff.I. Sir Gâr 2015

Rhaid llongyfarch pob un aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni ar y llwyddiant yn Eisteddfod C.Ff.I Sir Gâr yn ddiweddar! Wedi wythnosau o ymarferion, pleser yw cael dweud ein bod wedi ennill y darian gwaith cartref ac wedi dod yn ail yn yr eisteddfod gyfan. Llongyfarchiadau’n arbennig i Luned Jones am ennill y gadair yn yr Eisteddfod am ei stori fer, ac yn ennill y gadair am y tro cyntaf erioed i Lanllwni!

Dyma restr o’r canlyniadau:

Gwaith Cartref

Stori fer, ac enillydd y gadair : 1af – Luned Jones

Creu eitem allan o lechen : 1af – Meryl Davies; 2il – Siriol Howells; 3ydd – Ceris Howells

Limrig : 2il – Ceris Howells

Ffotograffiaeth : 2il – Luned Jones

Adroddiad i’r papur newydd : 2il – Sioned Howells

Cyfansoddi sgetsh :   3ydd- Owain Davies

Cystadleuthau llwyfan

Llefaru dan 16 : 1af – Sioned Howells

Meimio i gerddoriaeth : 3ydd

Dawnsio disgo : 1af – Bois Llanllwni

Parti Llefaru : 1af

Deuawd Doniol : 3ydd – Hefin Jones ac Ifor Jones

Canu Emyn dan 26 : 3ydd – Sioned Howells

Monolog : 3ydd – Owain Davies 12109251_1505743903074451_2120441294606997425_n 12140567_1505689949746513_4488773280254308608_n

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *