Eifion Davies – Cymeriad Papur Bro Clonc

Swyddogion Clonc yn cyflwyno Eifion ac Yvonne am eu cyfraniad tuag at y papur bro yn 2002.

Swyddogion Clonc yn cyflwyno Eifion ac Yvonne am eu cyfraniad tuag at y papur bro yn 2002.

“Mi oeddwn i yno yn y cyfarfod cyntaf un yw chwedl Eifion” meddai Marian Morgan, Drefach sydd wedi ysgrifennu colofn ‘Cymeriadau Bro’ y mis hwn.

Yn gyn gadeirydd Papur Bro Clonc ac yn un sydd dal i gyfrannu cymaint tuag at redeg y papur, Eifion Davies, Afallon yw testun ‘Cymeriadau Bro’ y tro hwn.

Ysgrifenna Marian amdano “Dyn y pethe a’i wreiddiau’n ddwfn mewn hanes, diwylliant a bywyd ei fro.”

Yn wreiddiol o ardal Llangybi ac yn gyn athro a dirprwy brifathro yn Ysgol y Dolau Llanybydder, mae gan Eifion hanes diddorol iawn.  Faint sy’n ymwybodol y bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn rhingyll wrth hyfforddi a dysgu milwyr yn yr Almaen ac yn athro Cymraeg yn Ysgol y Bechgyn, Ystrad Mynach?

Mae ei gyfraniad i’w fro a’i gymuned yn Nrefach Llanybydder yn enfawr ac mae’n ddyn teulu annwyl.  Darllenwch ymhellach amdano yn rhifyn Mehefin Papur Bro Clonc.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *