Dyfodol Carnifal Llanbed

Annwen Jones yn cyhoeddi yng Ngharnifal 2016

Annwen Jones yn cyhoeddi yng Ngharnifal 2016

Mae Carnifal Llanbed yn un o ddigwyddiadau mawr yr Haf yn y dref, ond mae angen mwy o bobl i fynegi diddordeb i gynorthwyo.  Mae pwyllgor y Carnifal yn galw cyfarfod anghenrheidiol ynghlyn â dyfodol y Carnifal a hynny am 7 o’r gloch y 3ydd o Ebrill yn y Castle Green, Llanbed.

Mae’r pwyllgor ar hyn o bryd yn cynnwys tair menyw weithgar iawn sef Annwen y cadeirydd, Nikki’r ysgrifennydd a Donna’r trysorydd.  Mae eraill wedyn yn cynorthwyo ar y diwrnod, ond dros y penwythnos, cyhoeddwyd ar facebook bod angen rhagor o bobl.

Rhan o'r orymdaith drwy'r dref.

Rhan o’r orymdaith drwy’r dref.

“Fydde dechrau Awst ddim run peth heb garnifal yn y dre” meddai Annwen Jones. “Mae’n tynnu tyrfa fawr i’r dre ac i’r cae rygbi wedyn am y prynhawn.”

“Ar y diwrnodau cyn y carnifal, mae’r dair ohonon ni’n rhedeg o gwmpas yn paratoi ac erbyn y dydd Sadwrn ma popeth yn gwympo i’w lle.  Ond mae’n rhaid i ni gael mwy o bobl ar y tîm.”

Mae angen rhagor ar y pwyllgor i drefnu pethau sy’n digwydd yn ystod wythnos y Carnifal a help ar y dydd i wneud ambell i beth bach fel rhoi’r gwobrau mas a threfnu’r stondinau yn eu llefydd.

Brenhines y Carnifal

Brenhines y Carnifal

“Os na fydd pobol yn mynychu” ychwanegodd Annwen “fydd dim cwestiwn ond bennu’r Carnifal yn gyfan gwbwl.”

Ydych chi’n rhieni ifanc yn yr ardal?  Fyddech chi’n dymuno gweld eich plant yn rhan o ddiwrnod cyffrous fel hyn yn Llanbed?

Faint o ddarllenwyr Clonc360 sy’n trysori atgofion o fynychu carnifal Llanbed tra’n ifanc?  Beth am sicrhau bod y carnifal yn parhau fel bod plant presennol yr ardal yn cael yr un wefr hefyd.

Dangoswch eich bod chi’n moyn y Carnifal felly, trwy fynychu nos Lun neu ddanfon neges o ddiddordeb i’r pwyllgor drwy facebook. Byddai’n drueni gweld diwedd ar y diwrnod hwylus hwn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *