Dydd Sadwrn llwyddiannus yn Eisteddfod Llanbed

Cystadlaethau cyfyngedig yn bennaf sydd ar ddydd Sadwrn ac eleni cafwyd teilyngdod ym mhob seremoni a sawl parti o safon yn cystadlu yn y cystadlaethau hwyr.

Agorwyd yr Eisteddfod gan gadeirydd y pwyllgor gwaith sef Delyth Morgans Phillips.

Y bardd buddugol dan 25

Y bardd buddugol dan 25

Cerdd ar y testun ‘Storm’ oedd cystadleuaeth y gadair dan 25 oed ac meddai’r beirniad y Prifardd Emyr Lewis “Mae Hedd yn deilwng o’r gadair” sef Nest Jenkins, Lledrod a Phrif Ferch newydd Ysgol Bro Pedr.

Yn y gystadleuaeth ryddiaith dan 25 oed roedd 7 cystadleuydd a’r testun oedd Caethiwed.  Ffugenw’r llenor buddugol oedd Guto. “Rhaid cadw llygad amdano yn y dyfodol” medde’r beirniad, a Megan Elenid Lewis, Llanfihangel y Creuddyn a enillodd am yr ail dro. Mae’n gweithio i gwmni Golwg Cyf yn Llanbed.

Bardd y Goron

Bardd y Goron

Yng nghystadleuaeth y goron y testun oedd Ffenestr neu Ffenestri.  Cyfaddefodd y beirniad y Prifardd Emyr Lewis ei fod yn “hen feirniad grympi heddiw!”  Roedd 12 cystadleuydd a’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn undonog.

Roedd tri wedi codi i dir uwch a ‘Gweld yn glir’ yn ffugenw ar yr ymgeisydd gorau sef Martin Huws, Caerdydd.  Cyflwynwyd y ddawns flodau iddo gan ddisgyblion Ysgol Cwrtnewydd.

Llywyddion y dydd oedd Rhian Lloyd a Bethan Jones (Pentrebach gynt) a chafwyd araith hyfryd gan Rhian ar ran y ddwy.

Cyflwynwyd buddugwyr yr adan Gelf a Chrefft o’r llwyfan gan Beth Davies a gwahoddodd bawb i ymweld â’r ystafell i weld yr holl gynnyrch.  Enillwyd y Fedal Gelf gan Mari Hefin o Aberystwyth.

Braf oedd gweld cymaint o blant lleol yn cystadlu yn y prynhawn a llawer o bartïon yn cystadlu gyda’r hwyr.

Gellir gweld yr holl ganlyniadau ar ffîd trydar a facebook yr eisteddfod yn ogystal â lluniau’r buddugwyr ifanc yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *