Diwrnod ola’ tair o ysgolion yr ardal

‘Wythnos o emosiynau’ yn ôl Pennaeth Ysgol Dyffryn Cledlyn

A hithau’n ddiwedd tymor, mae’n ddiwedd cyfnod hefyd yn ysgolion Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd.

Dyma’r tro ola’ y bydd plant yr ardal yn cael eu gwersi yn yr ysgolion hyn wrth iddyn nhw symud ym mis Medi i ysgol newydd sbon yn Drefach, sef Ysgol Dyffryn Cledlyn.

“Mae wedi bod yn wythnos o emosiynau gwahanol,” meddai Pennaeth Ysgol Dyffryn Cledlyn, Carol Davies, sydd hefyd wedi bod yn bennaeth ar glwstwr y tair ysgol.

“Ynghanol y bocsys o bacio a dadbacio ry’n ni wedi hel atgofion, ac edrych ymlaen,” meddai gan ddweud y bydd yn treulio dydd Gwener (Gorffennaf 21) yn mynd o gwmpas y tair ysgol i ddiolch i staff a disgyblion.

Ysgolion ‘tebyg eu naws’

Cafodd Carol Davies ei phenodi yn Bennaeth Ysgol Dyffryn Cledlyn yn 2014 pan oedd y gwaith yn parhau o ddatblygu’r ysgol newydd, ac ers hynny mae wedi bod yn gyfrifol am y tair ysgol.

“Maen nhw’n dair ysgol debyg eu naws, tair ysgol wledig,” meddai gan esbonio eu bod wedi cydweithio dipyn dros y blynyddoedd gyda’r disgyblion yn teithio o un ysgol i’r llall i ddod i adnabod yr athrawon.

“R’yn ni wedi bod yn paratoi ar gyfer yr uniad, ac r’yn ni’n ffodus iawn o’r gymuned a’r disgyblion sydd gyda ni,” meddai.

Er fod peth gwrthwynebiad wedi bod i gau’r ysgolion yn y tri phentre’, roedd cannoedd o bobol wedi bod mewn cyfarfodydd i ddathlu addysg yn y tri lle yn ystod y pythefnos diwetha’.

Yn ôl Carol Davies, roedd hwn yn gyfnod trist ar un llaw wrth ffarwelio â chyfnod hir o addysg “mewn ysgolion sydd wedi bod yn gymaint rhan o’r gymuned.”

“Ond ry’n ni’n edrych ymlaen at wireddu breuddwydion gyda’n gilydd a symud ymlaen gyda’r un nod o ddarparu addysg yn yr unfed ganrif ar hugain,” meddai.

Dathliadau

Y penwythnos diwethaf, daeth cannoedd ynghyd i ddathlu addysg yng Nghwrtnewydd ac i nodi 150 o flynyddoedd Ysgol Llanwenog, gyda dathliad tebyg y penwythnos cynt yn Llanwnnen.

Y dathlu yng Nghwrtnewydd

“Mae wedi bod yn gyfle arbennig i wahodd y gymuned i weld hen luniau, arddangosfeydd, perfformiadau gan y plant ac, wrth gwrs, cacennau arbennig i’r tair ysgol,” meddai Carol Davies.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *