Diwedd ar gyfnod i ddau gymeriad bro

Alun ac Eifion, Crown Stores

Alun ac Eifion, Crown Stores

Alun ac Eifion Willimas, Crown Stores yw testun colofn ‘Cymeriadau Bro’ Papur Bro Clonc y mis hwn.

Dyma ddau frawd sydd wedi bod yn rhedeg cwmni J H Williams a’i feibion yn y Stryd Fawr, Llanbed ers y chwedegau.  Maent yn wynebau cyfarwydd i siopwyr Llanbed ac wedi cyfrannu’n economaidd tuag at lewyrch y dref.

Cyflogwyd hyd at ugain o staff ganddynt ar un adeg tra’r oedd pedair siop yn Llanbed ac un yng Nghaerfyrddin.

Gallwch ddarllen y golofn yn llawn gen i yn rhifyn mis Mai Papur Bro Clonc, ond dyma flas i chi:

“Dau gymeriad siaradus a chwrtais bob amser sydd wedi llwyddo i gynnig gwasanaeth personol i’w cwsmeriaid dros y degawdau. Dau Gymro glân, diwylliannol ac egwyddorol hefyd sydd wastad yn barod i gefnogi achosion lleol.”

Eifion ac Alun, Crown Stores

Eifion ac Alun, Crown Stores

Dim ond y siop fwyd yn Llanbed sydd ar agor erbyn hyn.  Mae’r siop lestri yng Nghaerfyrddin a Llanbed wedi cau ynghyd â’r siop nwyddau’r cartref a’r siop baent a phapurau wal yn Llanbed.  Mae Alun ac Eifion wedi cyrraedd oedran ymddeol a’r siop fwyd yn debygol o gau hefyd yn hwyrach eleni.

Sonnir yn y golofn “Mae’n mynd i fod yn olygfa ryfedd yn y Stryd Fawr heb gwmni J H Williams a’i Feibion. Dyma hoelen arall yn arch yr iaith Gymraeg yn y dref medd rhai, a siop arall yn llai i dynnu cwsmeriaid i’r dref yn wirionedd anodd ei lyncu i eraill.”

Mynnwch gopi o Bapur Bro Clonc er mwyn darllen y golofn yn ei chyfanrwydd a mwynhau hanes y ddau gymeriad bro unigryw hyn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *