Difrod i ddiffibriliwr Canolfan Bentref Cwmann

Y diffibriliwr ar y llawr yn y glaw

Y diffibriliwr ar y llawr yn y glaw

Difrodwyd diffibriliwr Canolfan Bentref Cwmann nos Lun.  Roedd wedi ei dynnu o’r cwpwrdd tu fas y ganolfan a’i adael yn y glaw dros nos.

Diffibriliwr (neu defibrillator yn Saesneg) yw’r peiriant cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn argyfwng pan fydd rhywun wedi cael trawiad ar y galon.

Roedd y diffibriliwr wedi ei ddarparu gan Sefydliad y Galon.  Cafwyd cyfraniad ariannol gan y Cyngor Cymuned tuag at brynu’r cwpwrdd pwrpasol ac roedd Pwyllgor y Pentref  wedi cyfrannu rhodd i’r elusen er mwyn iddyn nhw ddarparu’r peiriant i’r gymuned.

Y difrod i'r postion golau newydd

Y difrod i’r postion golau newydd

Felly pam fyddai unrhyw un yn dymuno difrodu’r diffibriliwr?  Apeliodd y Cyng. Ronnie Roberts ar facebook am wybodaeth. “Gallai hyn wedi bod yn drychinebus petai rhywun wedi cael problem gyda’r galon yn y cyfamser” meddai’r Cyng. Roberts.

Ychwanegodd “Os oes rhywun yn gwybod unrhyw beth am hyn, cysylltwch a fi os gwelwch yn dda.”

Difrodwyd tri phostyn golau newydd hefyd sy’n arwain i fynedfa Ysgol Carreg Hirfaen.  Hysbyswyd yr heddlu am y digwyddiad a gwiriwyd ffilm camerau diogelwch yr ysgol.

Mae’r diffibriliwr wedi ei adfer erbyn hyn a nol yn ddiogel yn y cwpwrdd ar gyfer ei ddefnyddio mewn argyfwng.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *