Diffyg Diddordeb yn y Sîn Roc Gymraeg yn Llanbed

Poster Twrw Tanllyd 1984

Poster Twrw Tanllyd 1984

Cynhaliwyd noson gyda bandiau roc Cymraeg nos Wener yn Neuadd Fictoria, Llanbed dan nawdd ‘Celf Llanbed’.  Y bandiau dan sylw oedd Ysgol Sul a Mellt.

Mor braf oedd cael mynychu’r hen neuadd a welodd grwpiau gorau Cymru yn perfformio yno dros y blynyddoedd.  Pwy sy’n cofio digwyddiadau fel ‘Twrw Tanllyd’ yno a chyffro bandiau fel Louis a’r Rocyrs, Derec Brown a’r Racaracwyr, Jim O’Rourke a’r Hoelion Wyth, Y Ficar, Maffia Mr Huws a Treiglad Pherffaith?  Y lle’n dan ei sang bryd hynny.

Mor wahanol oedd noson Ysgol Sul a Mellt nos Wener a hynny oherwydd diffyg presenoldeb Cymry ifanc lleol.  Ble’r oedd pawb?  Rhyw hanner cant o bobl oedd yno a deugain o’r rheiny yn bobl ddi-Gymraeg canol oed, diolch amdanynt.

Y Mellt yn Neuadd Fictoria

Y Mellt yn Neuadd Fictoria

Ydy gallu’r ardal hon i drefnu gigs Cymraeg wedi dod i ben?  Mae ‘Tregaroc’ yn Nhregaron a ‘Gŵyl Nôl a Mlan’ yn Llangrannog yn ddigwyddiadau llwyddiannus dros ben.  Beth oedd y rheswm am ddiffyg diddordeb ieuenctid yr ardal yn y noson hon?  A oedd diffyg cyhoeddusrwydd tybed?  Peidied neb ag achwyn nad oes dim i’w wneud yn Llanbed o ystyried yr arlwy oedd yn Neuadd Fictoria nos Wener.

Mae Ysgol Sul a Mellt yn fandiau Cymraeg cyfoes.  Roedden nhw ymhlith y bandiau mwyaf poblogaidd ym Maes B eleni, a da iawn nhw am berfformio mor broffesiynol yn Llanbed o flaen cynulleidfa digon truenus.

Mor wahanol oedd y noson o ran y neuadd hefyd a hynny er gwell.  Mae wedi ei hadnewyddu yn y blynyddoedd diwethaf gyda chegin oedd yn gweini bwyd a bar pwrpasol.

Digwyddiadau Cerddorol nesaf Celf Llanbed

Digwyddiadau Cerddorol nesaf Celf Llanbed

Mae Neuadd Fictoria bellach yn cael ei rhedeg gan y gymuned, sef Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed – grŵp menter gymdeithasol nid ar gyfer elw, er budd pobl Llanbed.

Dyma un o’r grwpiau gweithredu a anwyd o Transition Llambed.  Mae gan y lle botensial enfawr i hwyluso pob math o weithgareddau, cyfarfodydd a chynadleddau naill ai yn y brif neuadd gyda’i llwyfan ac awditoriwm, y neuadd fechan gyda chegin neu’r ddau gyda’i gilydd.

Yn ychwanegol i hyn, roedd y system sain a ddefnyddiwyd o’r radd flaenaf a goleuadau ac effeithiau mwg arbennig i greu awyrgylch pwrpasol.

Trefnir cerddoriaeth fyw yn Neuadd Fictoria bob mis, gweler y poster.  Ac anogaf Celf Llanbed i wahodd Bandiau Cymraeg yma eto.  Mae dewis da o fandiau yn ran o’r Sîn Roc Gymraeg bresennol.

Mae angen dod o fan hyn bobl Llanbed! Cofiwch fynychu a mwynhau’r tro nesaf.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *