Dewis swyddogion Carnifal Llanybydder

Ar nos Wener 22ain o Ebrill cynhaliwyd noson ddawns dewis swyddogion Carnifal Llanybydder yng Nghlwb Rygbi Llanybydder.
Roedd yn noson lwyddiannus dros ben a chafodd y plant amser da. Llongyfarchiadau i’r canlynol am cael eu ddewis fod yn swyddogion: Brenhines y carnifal – Hana Jones; Morwynion – Lily Smith a Kiah Brown; Benhines y tylwyth teg – Amy Rees; Tywysog – Mason Brown.
Bydd y carnifal ar 25ain o Fehefin, gorymdaith i ddechrau am 12.30yp o faes parcio Y Llew Du ac i ddechrau yng Nghae Rygbi Llanybydder am 1.00yp. Thema gwisgo lan yw ‘Hollywood’.
Noson y carnifal yn y Llew Du – bydd disgo i’r plant am 6.00yh gyda disgo ac adloniant gan y gantores Carys Mai Jones i’r oedolion o 8.00yh tan yr hwyr.
Bydd nifer o weithgareddau yn ystod wythnos y carnifal: 19eg o Fehefin – 24ain o Fehefin:
Dydd Sul – Gymanfa Ganu yng nghapel Aberduar am 6.30yh. 
Dydd Llun – Helfa Drysor Car, £5 y car, i ddechrau o’r Glwb Rygbi am 6.00yh. 
Dydd Mawrth  – Bingo yn y Clwb Rygbi am 8.00yh. 
Dydd Mercher – Helfa Drysor Cerdded – Dechrau o Dan y Graig am 6.30yh. 
Dydd Gwener – Cwis yn y Llew Du.
Swyddogion newydd Carnifal Llanybydder

Swyddogion newydd Carnifal Llanybydder

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *