Dewch i Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Eisteddfod Ddwl 2015

Eisteddfod Ddwl 2015

Nos Wener hyn cynhelir Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion.  Mae’n noson unigryw – hollol anffurfiol, ond llawn adloniant.

Dyma’r pumed blwyddyn i Fforwm Papurau Bro gynnal yr Eisteddfod Ddwl, a noson yw hi o gystadlu ysgafn rhwng ardaloedd Papurau Bro Ceredigion.

Mae deg papur bro yng Ngheredigion erbyn hyn – Y Tincer, Y Barcud, Y Garthen, Yr Angor, Llais Aeron, Clonc, Y Ddolen, Y Gambo, Papur Pawb a phapur bro newydd tref Aberteifi sef Y Dwrgi.

Mae Clonc wedi ennill Tarian Y Lolfa ddwywaith am y papur bro gyda’r nifer uchaf o farciau ar ddiwedd y noson.  Papur Bro Yr Angor a enillodd y llynedd.

Clonc yn ennill Eisteddfod 2013

Clonc yn ennill Eisteddfod 2013

Roedd dyddiad cau y gwaith cartref yr wythnos ddiwethaf, ond gwahoddir unrhyw un i gystadlu ar y llwyfan ar y noson.  Gallwch ddweud jôc neu hyd yn oed gymryd rhan mewn sgets.  Ceir tair cystadleuaeth newydd eleni sef: Dweud Stori a Gwneud Synau, Cân Actol a Sgen ti Dalent.

Cyn gadeirydd Clonc – Cen Llwyd fydd arweinydd y noson a’r beirniaid yw Trefor Pugh a Donald Morgan.  Dylai fod yn noson yn llawn sbri.  Dewch draw i Neuadd Felinfach erbyn 7.30 o’r gloch a bydd gwirfoddolwyr Yr Angor hyd yn oed yn paratoi te hanner amser.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *