Dathlu’r Plygain yn Llanbed!

Plygain y coleg. Llun: Tim Jones

Plygain y coleg. Llun: Tim Jones

Er gwaetha’r tywydd mwyn daeth tymor y Nadolig unwaith eto, ac un o ddigwyddiadau cyntaf yr Adfent yn Llambed ers rhai blynyddoedd bellach yw’r plygain a gynhelir yng Nghapel y Coleg. Nos Lun, 4 Rhagfyr 2017, cynhaliwyd gwasanaeth Plygain yng Nghapel Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac roedd Capel y Coleg yn orlawn eto eleni ar gyfer y gwasanaeth hyfryd hwn. Diolch i drigolion Llambed a’r fro am eu cefnogaeth driw i’r oedfaam ddegawd a mwy.

Yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor, Dr Rhiannon Ifans, Trefnydd, Y gwir Barchedig J Wyn Evans a Dr Brinley Jones, Llywydd. Llun: Tim Jones

Yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor, Dr Rhiannon Ifans, Trefnydd, Y gwir Barchedig J Wyn Evans a Dr Brinley Jones, Llywydd. Llun: Tim Jones

Arweiniwyd darn o’r Hwyrol Weddi gan y Gwir Barchedig J. Wyn Evans, cyn-Esgob Tyddewi, a’r organyddes oedd Mrs Glynis Morris. Cymerwyd rhan gan Saba a Sophia, Parti Plygain Coleg Llambed, Parti’r Penrhyn, Côr Cymysg Eglwys Llandeilo, Parti Meibion Llandeilo, Rhiannon Ifans a Trefor Pugh, Twynog Davies, Kees Huysmans. Wedi i’r dynion ganu ‘Carol y Swper’, croesawyd pawb i’r Hedyn Mwstard i gymdeithasu dros wydraid obwnsh cynnes a lluniaeth ardderchog. Diolch i’r cwmni yno am eu hynawsedd.

Yr oedd yn hyfryd gweld Llywydd y Brifysgol, Dr R. Brinley Jones a Mrs Stephanie Jones, yn bresennol yn y gwasanaeth plygain yn ôl eu harfer, ac eleni croesawyd atynt Is-Ganghellor y Brifysgol, Yr Athro Medwin Hughes, a’i wraig Mrs Fiona Hughes. Ymysg y gwesteion hefyd yr oedd Maer Llanbedr Pont Steffan, y Cynghorydd Hag Harris, a’i briod. Trefnwyd y noson gan Dr Rhiannon Ifans o Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *