Dadwreiddio Cofeb Rhyfel Drefach

Symud Cofgolofn Drefach. Llun: Yvonne Davies.

Symud Cofgolofn Drefach. Llun: Yvonne Davies.

Dechreuwyd ar y broses o ddatblygu ysgol ardal newydd ym mhentre Drefach, Llanybydder heddiw.  Golygfa afreal oedd gweld cofgolofn rhyfel y pentref yn cael ei symud mewn dau hanner gan beiriannau mawr.

Bu’r gofgolofn yn dirnod amlwg yn yr ardal ers hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf, wedi ei lleoli ar sgwâr y pentref gyferbyn â’r hewl i Gwrtnewydd.  Ond bellach, bwlch sydd yno a fydd yn fynediad i ysgol newydd sbon.

Digwyddiad hanesyddol yn Nrefach, Llanybydder. Llun: Yvonne Davies.

Digwyddiad hanesyddol yn Nrefach, Llanybydder. Llun: Yvonne Davies.

Bwriedir dymchwel hen dafarn y Cledlyn hefyd a gosod cylchdro ar y ffordd er mwyn hwyluso cynnydd mewn trafnidiaeth.

Bu’r penderfyniad i uno Ysgolion Llanwnnen, Cwrtnewydd a Llanwenog yn bwnc llosg yn lleol, ond fe ddaw â bwrlwm newydd i bentre Drefach, yn debyg i’r cyffro oedd yno bore ma.

Diolch i Yvonne Davies am y lluniau.  Adleolir y gofgolofn maes o law wrth ochr y lon a fydd yn arwain tuag at yr ysgol newydd.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *