Cystadlu da yn Ffair Ram

Enillwyr 2018

Enillwyr 2018

Cynhaliwyd yr 28ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar yr 8fed Medi. Cafwyd tywydd anffafriol ond cefnogaeth dda yn ystod y dydd.

Cafwyd gweithgareddau llwyddiannus yn ystod y dydd o dan lywyddiaeth Mrs Gwyneth Morgan. Cafwyd araith bwrpasol ganddi.

Cafwyd cystadlu brwd ym mhob cystadleuaeth yn yr adrannau isod ac arddangosfa dda o hen beiriannau.  Dyma’r trydydd blwyddyn lle trefnwyd Taith Tractorau a gynhaliwyd yn ystod y bore.

Gwerthwyd y cynnyrch ar ddiwedd y dydd gan Roy Roach a chodwyd swm sylweddol tuag at Gornel Chwarae newydd i’r plant yng Nghae’r Pentref.

Dyma enillwyr y Gwobrau:

Adran Fferm:- Gareth Russell; Llysiau a Ffrwythau:- Stan Evans; Blodau:- Muriel Mc Mullan; Cynnyrch y Gegin:- Sioned Russell; Cyffeithiau a Gwinoedd:- Pat Jones; Ysgol Feithryn:- Evie Haf Williams; Dosbarth Derbyn:- Oleanna Cousinne; Blwyddyn 1 a 2:- Cai Wyn Davies ac Esther Llwyd Jones; Blwyddyn 3 a 4:- Ellie Gregson; Blwyddyn 5 a 6:- Rhun Davies; Ysgol Uwchradd:- Marged Jones a Gwenllian Llwyd Jones; Arlunwaith:- Lowri Gregson a Meinir Evans; Ffotograffiaeth:- Lowri Gregson; Crefftau Cefn Gwlad:- Gwyn Williams; Adran Grefftau:- Meinir Evans.

Cyflwynwyd y cwpanau canlynol: Llysiau a Ffrwythau:- Er Cof am Martin Jones Felindre;- Stan Evans; Pwyntiau Uchaf yn Cynnyrch y Gegin a Cyffeithiau a Gwinoedd Cwpan sialens Bronwydd:- Pat Jones; Adran Grefftau:- Cwpan sialens Er cof am Dilys Godfrey:- Meinir Evans; Adran Defaid:- Cwpan Sialens Eric Harries am y ddafad neu oen fenyw orau:- Jones, Felindre; Cwpan Sialens Wyn a Mary (Ram Inn gynt) am y Hwrdd neu oen hwrdd gorau:- Russell, Coedeiddig; Cwpan Sialens Dalgetty am yr anifail gorau:- Russell Coedeiddig; Cwpan Sialens Teulu Hendai am y grŵp gorau o dri:- Price, Gelliwrol; Cwpan Sialens John Jones, Felindre Isaf am yr wyn tew gorau:- Price, Gelliwrol.

Hoffai’r swyddogion ddiolch i bawb a fu’n helpu ac am bob cefnogaeth.

Gellir gweld mwy o luniau ar wefan Ffair Ram.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *