Cystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro Sioe Llanbed

Aelodau CFfI Llanfynydd yn barnu gwartheg godro.

Aelodau CFfI Llanfynydd yn barnu gwartheg godro.

Mae digwyddiadau wythnos Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan wedi dechrau neithiwr gyda chystadlu da iawn.

Nos Lun y 10fed o Awst cynhaliwyd cystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro ar fferm Llanfair Fach drwy garedigrwydd teulu’r Jones.  Y beirniad oedd Mr Dai Thomas, Pantffynnon, Llanwnnen. Dyma’r canlyniadau:

Dan 18

1af – Gethin Jones, Clwb San Ishmael

Rhai o aelodau CFfI San Ishmael.

Rhai o aelodau CFfI San Ishmael.

2il – Dafydd James, Clwb Bryngwyn

3ydd – Tomos Griffiths, Clwb San Ishmael

4ydd – Rebeca James, Clwb Llanddewi

Dan 26

1af – Dafydd Evans, Clwb San Ishmael

2il – Gruffydd Evans, Clwb St Peters

3ydd – Bethan Phillips, Clwb San Ishamel

4ydd – Aron Dafydd, Clwb Bro’r Dderi

Rhai o'r swyddogion, cefnogwyr a'r cystadleuwyr adran agored.

Rhai o’r swyddogion, cefnogwyr a’r cystadleuwyr adran agored.

Agored

1af – Mair Evans

2il – Aeron Hughes, Cwmhendryd

3ydd – Tomos Jones, Felindre

4ydd – Rhys Jones, Cilerwisg

Cofiwch am weddill y cystadlaethau’r wythnos hon.  Cynhelir cystadleuaeth barnu da bîff heno ar fferm Cwmhendryd a bydd y sioe ei hunan ymlaen ddydd Gwener hyn ar gaeau Pontfaen Llanbed.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *