Cystadleuaeth Barnu Gwartheg Bîff Sioe Amaethyddol Llanbed

Ar ail noson o gystadlu yn ystod wythnos Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan daeth tyrfa dda ynghyd.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Barnu Gwartheg Bîff nos Fawrth 12fed o Awst ar fferm Cwmhendryd, drwy garedigrwydd teulu’r Hughes.  Beirniad y gystadleuaeth oedd Mr Rhydian Davies, Fronfedw, Dihewyd.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Gwartheg Biff.

Barnu Gwartheg Biff.

Dan 18

1af – Dafydd James. Clwb Bryngwyn

2il – Gethin Morgans, Clwb Llanwenog

3ydd – Steffan Rattray, Clwb Trisant a Huw Lewis, Clwb Trisant

Y cystadleuwyr

Y cystadleuwyr.

Dan 26

1af – Ceris James, Clwb Bryngwyn

2il – Elin Childs, Clwb Llanfynydd

3ydd – Sara Non, Clwb Llanfynydd

4yd – Ffion Rees, Clwb Llanfynydd

Cwpan Her Parhaol er cof am Mr Lloyd Davies Pontfaen    yn rhoddedig gan Mr a Mrs Aeron Hughes a’r teulu, Cwmhendryd.  Cyflwynir y cwpan i’r cystadleuydd  gyda’r marciau uchaf yn adran barnu bîff.

Yn derbyn y cwpan eleni oedd Ceris James o Glwb Bryngwyn.

Barnu gwartheg Biff.

Barnu gwartheg Biff.

Agored

1af – Elfyn Morgans

2il – Mair Evans

3ydd – John Jones, Geraint Williams, James Davies a Trudy Davies.

Trefnwyd raffl gan Aeron, Ann a’r teulu i godi arian at Ward Stroc Ysbyty Bronglais.  Diolch i’r rhai gyfrannodd wobrau niferus ac i bawb wnaeth brynu raffl, codwyd swm sylweddol at yr achos yma.  Diolch i Aeron, Ann a’r teulu am drefnu hyn eleni eto, meant bob blwyddyn yn cynnal raffl i godi arian at achos da sydd â rhyw gysylltiad â’r Pwyllgor.

Diolch i bawb ddaeth i gystadlu a chefnogi’r noson.  Edrychwn ymlaen i’ch gweld ar faes y sioe ddydd Gwener.

Bydd cystadleuaeth barnu wyn tew yn cael ei chynnal yn adran y defaid ddydd Gwener am 1:30 y.h.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *