Cyngerdd arbennig Eisteddfod yr Hanner Cant

Delyth Medi a chôr Canna

Delyth Medi, Côr Canna, yn sôn am gryfder yr eisteddfod

Mae arweinydd côr sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn ardal Llanbed yn edrych ymlaen at ddychwelyd i gyngerdd mawreddog dros y penwythnos i ddathlu hanner can mlynedd Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen.

Fe fydd Delyth Medi Lloyd sy’n wreiddiol o Lanbed yn arwain ei chôr, Côr Merched Canna, yn rhan o gyngerdd yn Theatr Felin-fach nos Sadwrn, Medi 16.

Fe fydd perfformiadau hefyd gan y cerddorion Charlie Lovell-Jones a Steffan Rhys Hughes ac mae’r tocynnau o’r theatr bron iawn â gwerthu allan.

‘Atgyfnerthu’

Esboniodd Delyth Medi, sy’n Bennaeth Cerdd yn Ysgol Gyfun Glantaf yng Nghaerdydd, bod yr eisteddfod yn golygu llawer iddi hi a’i theulu.

“Fel unigolyn dw i wedi cystadlu yn Eisteddfod Llanbed ers pan o’n i’n ddim o beth,” meddai gan esbonio fod Côr Canna wedi perfformio yno sawl gwaith hefyd.

 

“Er bod hanner can mlynedd wedi mynd heibio, dyw hi ddim wedi dirywio o gwbl. Mae wedi atgyfnerthu a chyfnerthu wrth i’r degawdau barhau,” meddai gan ychwanegu fod y cystadlu “o’r safon uchaf posib.”

Ewch i wrando ar atgofion Delyth Medi o’r eisteddfod yma: https://soundcloud.com/golwg-360/clonc360-delyth-medi-lloyd-cor-canna

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *