Cymeriadau Bro Llain y Castell, Llanbed

Mavis a Bryan, Llain y Castell.

Mavis a Bryan, Llain y Castell.

Cefais yr anrhydedd o ysgrifennu am Bryan a Mavis Beynon, Llain y Castell, neu’r Castle Green fel Cymeriadau Bro yn rhifyn mis Mai Papur Bro Clonc.

Dyma ddau gymeriad hoffus iawn sy’n rhedeg tafarn a lle bwyta hyfryd yn nhref Llanbed, a diddorol oedd dysgu am eu cefndir.  Gyda Bryan yn gogydd o fri a Mavis yn glerc effeithiol, llwydda’r ddau i weini bwyd blasus iawn ac estyn croeso cynnes i bawb ar eu haelwyd.

Wyddech chi fod Mavis wedi bod yn glerc Cyngor Cymuned Llanybydder ers bron i ddeng mlynedd ar hugain a bod Bryan wedi bod yn gogydd llwyddiannus ac ennill cystadlaethau coginio o statws ar Ynys Jersey?

Wel, datgelir y cyfan yn y rhifyn cyfredol o Clonc.  Cofiwch brynu eich copi.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *