Cyfarchion Nadolig ac Hysbysebion rhad ym Mhapur Bro Clonc

cyfarchionYdych chi erioed wedi meddwl rhoi cyfarchion Nadolig neu hysbyseb ym Mhapur Bro Clonc?  Costau postio cardiau Nadolig wedi mynd yn rhy ddrud?  Beth am dalu llai drwy ddefnyddio’r papur bro fel cyfrwng cyfathrebu’ch neges?

Am gost 15 stamp dosbarth cyntaf cewch gynnwys cyfarchion Nadolig 100 llythyren yn rhifyn Rhagfyr Papur Bro Clonc a chyrraedd tua 3,000 o ddarllenwyr.  Danfonwch eich £10 ynghyd â’r geiriad at y golygydd.

Mae rhifyn Rhagfyr Papur Bro clonc yn rhifyn arbennig oherwydd yr holl hysbysebion a gynhwysir ynddo.  Mae gwirfoddolwyr y papur bro yn brysur ar hyn o bryd yn gwahodd cwmniau lleol i hysbysebu.

Prisau hysbysebion Papur Bro Clonc

Prisau hysbysebion Papur Bro Clonc

Mae cost hysbysebu yn dechrau gyda hysbyseb cyffredin am £12 yn unig.  Gellir cynnwys hysbysebion lliw neu hysbysebion mawr am dâl ychwanegol.

Dyma brisau cystadleuol iawn o’u cymharu â phrisau hysbysebu yn y papurau rhanbarthol a’r papurau cenedlaethol, a thrwy hysbysebu yn y papur bro rydych yn cyfrannu at barhad y papur.

Os ydych yn berchen cwmni ac yn dymuno cyrraedd cynulleidfa Gymraeg leol, byddai’n werth i chi hysbysebu ym Mhapur Bro Clonc.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *