Cwm Alltcafan a Thraeth y Pigyn

Mererid Hopwood yn darlithio

Mererid Hopwood yn darlithio

Nos Iau, 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Darlith Goffa Cliff Tucker ar Gampws Llanbed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Y darlithydd eleni oedd y Prifardd, y Prif Lenor a’r ysgolhaig, yr Athro Mererid Hopwood.

Dewisodd destun gwych ar gyfer ei darlith, sef T. Llew Jones, ‘bardd y plant bach a’r plant mawr’. Cafodd y gynulleidfa luosog ei chyfareddu’n llwyr wrth glywed am gynnyrch barddol T. Llew Jones (1915–2009), ei gerddi eisteddfodol, ei gerddi plant, a cherddi o’i gyfrol i oedolion Sŵn y Malu (1967).

Yn unig blentyn nes i’w frawd gael ei eni ddeng mlynedd ar ei ôl, canodd T. Llew i’r aflonyddwch a ddeilliodd o’i ofn a’i unigrwydd – ofn y nos, ofn sŵn y gwynt, ofn y gelyn llechwraidd, y pethau aflonydd ac annisgwyl. Roedd ynddo awydd taer am gael bod yn rhan o rywbeth mwy, am gwmnïaeth gynnes teulu a ffrind a chydnabod, ac am gyfeillgarwch cynulleidfa a’r cyfle i rannu â hi.

Mor aml mae’n gwahodd y gwrandawr i ddod gydag ef ac i fod yn gwmni iddo wrth iddo wynebu ar yr anhysbys. Soniwyd am ei gerddi plant yn ogystal, a’i gyfrol Cerddi Gwlad ac Ysgol (1957 & 1976).

Dywedodd Dr Rhiannon Ifans “Gallech fod wedi clywed pin yn syrthio pan adroddodd y darlithydd y cerddi ‘Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan?’ a ‘Ddoi di gen i i Draeth y Pigyn?’ yn ei dull unigryw ei hunan. Cafodd y ddarlith gymeradwyaeth hir a gwresog gan y gynulleidfa, a phawb wedi cael noson i’w chofio.”

Pleser arbennig oedd cael cwmni aelodau o deulu T. Llew Jones yn y gynulleidfa. Cadeiriwyd y noson gan Lywydd y Brifysgol, Dr R. Brinley Jones, a thalwyd y diolchiadau gan y Parchedig Athro D. Densil Morgan. Trefnwyd y noson gan Dr Rhiannon Ifans, Ysgol y Gymraeg a Dwyieithrwydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Cadwch nos Wener 10 Mawrth 2017 yn rhydd i glywed Huw Edwards yn traddodi Darlith Goffa Cliff Tucker 2017. Bwciwch eich sedd nawr!

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *